Reklama na e-Konkursy.info

Dyskusje o innych konkursach (bez klików)

|< << < 5950 5951 5952 5953 5954 59555956 5957 5958 5959 5960 > >> >|

androm

Cytuj wiadomość#6650782 środa, 23 październik 2019, 10:58:49
monia0303 napisał(a):

toka napisał(a):

bruce napisał(a):

toka napisał(a):

katrin1 napisał(a):

Ile kosztuje najtańsza pasta Colgate w biedrze? emotka

u mnie 4zł

No, to miałaś szczęście, ja natknęłam się tylko na jeden rodzaj za 9,99.  emotka

u mnie leżały przy kasie.Może jakaś wyprzedaż?

U mnie na półce były same po 8.99 i 9.99. A przy kasie stała specjalna półeczka z info o konkursie i tam same pasty po 3.99.

powiem Wam, że reklamują ten konk w tv więc niefajnie
bruce 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650784 środa, 23 październik 2019, 11:05:16
asantesana napisał(a):

bruce napisał(a):

asantesana napisał(a):

Czy udało się komuś zdobyć regulamin konkursu E w Kauflandzie? U mnie w BOK nie mają, kierowniczka nic nie wie.

Zadzwoniłam teraz, bo nadal nie mam żadnej odpowiedzi pisemnej; pani z infolinii stwierdziła po poszukiwaniach, że ma ten regulamin i obiecała zamieścić go na stronie kaufa. 

Super, dzięki za info. Jak dobrze, że Pani ma w szufladzie regulamin emotka  Dzwoniłaś do Albedo czy do Kauflandu? Bo w Albedo nie mają ochoty udostępnić regulaminu.

Do kaufa, tylko, jednocześnie na moje ponaglenie mi teraz kauf odpowiedział na FB, że... nadal sprawę weryfikują...  emotka
0 0

asantesana

Cytuj wiadomość#6650785 środa, 23 październik 2019, 11:07:33
bruce napisał(a):

asantesana napisał(a):

bruce napisał(a):

asantesana napisał(a):

Czy udało się komuś zdobyć regulamin konkursu E w Kauflandzie? U mnie w BOK nie mają, kierowniczka nic nie wie.

Zadzwoniłam teraz, bo nadal nie mam żadnej odpowiedzi pisemnej; pani z infolinii stwierdziła po poszukiwaniach, że ma ten regulamin i obiecała zamieścić go na stronie kaufa. 

Super, dzięki za info. Jak dobrze, że Pani ma w szufladzie regulamin emotka  Dzwoniłaś do Albedo czy do Kauflandu? Bo w Albedo nie mają ochoty udostępnić regulaminu.

Do kaufa, tylko, jednocześnie na moje ponaglenie mi teraz kauf odpowiedział na FB, że... nadal sprawę weryfikują...  emotka

o matko, weryfikują konkurs, który trwa od 17.10... Rynce opadają.
bruce 0

Agnes

Cytuj wiadomość#6650786 środa, 23 październik 2019, 11:08:04
konkurs MOKATE
kwota zakupu promocyjnego czyli nie całego paragonu????
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650787 środa, 23 październik 2019, 11:08:13
Zaczynam podejrzewać, że to stary konk jakiś im się "przypadkowo" do gazetki wtrynił...  emotka emotka
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650788 środa, 23 październik 2019, 11:09:21
asantesana napisał(a):

o matko, weryfikują konkurs, który trwa od 17.10... Rynce opadają.

Ujęłam to nieco dosadniej podczas telefonicznej rozmowy emotka , ale o to mi mniej-więcej chodziło.  emotka
androm 0

asantesana

Cytuj wiadomość#6650789 środa, 23 październik 2019, 11:09:31
bruce napisał(a):

Zaczynam podejrzewać, że to stary konk jakiś im się "przypadkowo" do gazetki wtrynił...  emotka emotka

Nie, bo zwrotka przychodzi prawidłowa emotka
bruce 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650793 środa, 23 październik 2019, 11:17:12
Mam ten regulamin, na mai'a mi kauf przysłał...

bruce

Cytuj wiadomość#6650794 środa, 23 październik 2019, 11:18:04
Nie bardzo tu wchodzi... emotka
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650795 środa, 23 październik 2019, 11:19:12
Podzielę go...
1 REGULAMIN KONKURSU„Ekstra nagrody dla czystej wygody” w sieci sklepów Kaufland 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu „Ekstra nagrody
dla czystej wygody” (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623, Poznań zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000125373, NIP 779-21-83-071, kapitał zakładowy 100 000 zł
(Organizator). 1.2 Organizator działa na zlecenie „Henkel Polska”
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672
Warszawa. 1.3 Konkurs trwać będzie w dniach od 17.10 do 30.10.2019
r., (czas trwania Konkursu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
czynnych w czasie trwania Konkursu sklepach sieci Kaufland, przy czym
czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz
rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 10.01.2020 r.
Niniejszym Konkursem objęte są produkty marki E dostępne w
sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci
Kaufland (Produkty promocyjne). 1.4 Udział w Konkursie jest
dobrowolny. 1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy
Organizatora, „Henkel Polska” sp. z o.o., sieci sklepów Kaufland
oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i
przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii
prostej. 1.6 Konkurs nie jest grą hazardową, której wynik zależy
od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. 1.7 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez
Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921
Kodeksu cywilnego. 1.8 Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien
zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1 Konkurs
polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu
wymyślą i prześlą Organizatorowi najciekawsze pod względem
oryginalności, unikatowości i ciekawej treści zgłoszenia do
Konkursu zgodnie z pkt 2.2 stanowiące jednocześnie odpowiedź na
pytanie (zadanie konkursowe): „Jak wnosisz świeżość do swojego
domu?’’. 2 2.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 2.2.1
jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych, w dowolnej konfiguracji
ilościowej produktów marki E za łączną kwotę minimum 20,00 zł
(słownie: dwadzieścia złotych 00/100) oraz 2.2.2 wysłanie
zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z pkt. 2.2, z zastrzeżeniem pkt
2.6, wysyłając SMS-a z prefiksem „Kaufland.” o treści
„Klaufland.twojaodpowiedź” pod numer 4321 (SMS konkursowy)
(koszt SMS-a według taryfy operatora, organizator konkursu Albedo
Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) oraz 2.2.3 zachowanie
oryginalnego paragonu kasowego potwierdzającego każdorazowy zakup
Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.2.1 Oryginalny paragon
przekazany Organizatorowi w ramach
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650796 środa, 23 październik 2019, 11:20:14
Konkursu jestpodstawą zgłoszenia udziału tylko jednego uczestnika w Konkursie.
2.3 Prawidłowy SMS konkursowy powinien, zgodnie z pkt 2.2.2, z
zastrzeżeniem pkt 2.7, zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe
(poprzedzone prefiksem). W SMS konkursowym dopuszcza się użycia
liter małych i dużych. SMS konkursowy może zawierać łącznie
maksimum 160 znaków (włącznie ze spacjami oraz włącznie z
prefiksem „Kaufland.”). Dłuższe wypowiedzi konkursowe nie będą
brane pod uwagę w Konkursie. Nie biorą udziału w Konkursie
wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne,
rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy
społeczne. 2.4 Data i godzina dowodu zakupu (czyli data i godzina
zakupu na paragonie kasowym) produktu promocyjnego musi być
wcześniejsza niż data wysłania SMS-a konkursowego. 2.5 Jeden
paragon, bez względu na liczbę zakupionych produktów promocyjnych,
upoważnia do wysłania tylko jednego SMS-a konkursowego. Każdy
prawidłowo przesłany SMS konkursowy to jedno zgłoszenie w
Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno
zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków
uczestnictwa, o których mowa w niniejszym Regulaminie w tym w
szczególności w punkcie niniejszym oraz w punkcie 2.2, 2.3 oraz
2.4. Zastrzega się, że Uczestnik, który przesłał więcej niż
jedno zgłoszenie, może zostać zobligowany do przesłania
wszystkich oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych
odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS–owych.
Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych
dowodów zakupów odpowiadających ilości zgłoszeń SMS zostanie,
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wyeliminowany z
Konkursu. Wygrane przez takiego Uczestnika
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650797 środa, 23 październik 2019, 11:21:17
nagrody, nie zostanąmu wydane, jako uzyskane bezpodstawnie. 2.6 W odpowiedzi na każdy
wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny
potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. SMS zwrotny
odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego
SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od
godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMS-a
zwrotnego: „Dziękujemy za zgłoszenie. Informacje o przetwarzaniu
danych Twoich danych w związku z konkursem znajdziesz na 3
http://rodo.albedomarketing.pl/’’ 2.7 Rozwiązanie zadania
konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2: 2.7.1 powinno być wynikiem
osobistej twórczości Uczestnika, 2.7.2 nie może zawierać
wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
2.7.3 nie może zawierać treści reklamowych dotyczących
jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych
dotyczących produktów promocyjnych, 2.7.4 nie może naruszać praw
osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku, 2.7.5 może zawierać
maksimum 160 znaków zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. 2.8 Z chwilą
wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora
(Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) wszelkie
majątkowe prawa autorskie do takiej odpowiedzi, na podstawie art.
921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie
na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w
szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek
techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych
do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie
zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą,
użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie utworu w
sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania,
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650799 środa, 23 październik 2019, 11:22:13
czasie przez siebiewybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach
internetowych, e) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu, f)
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w
nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g)
wykorzystanie w utworach multimedialnych, h) wprowadzanie do obrotu
przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
bezprzewodowe, i) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów
promocyjnych i reklamy, j) wykorzystanie dla celów marketingowych, w
tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych
przejawów działalności gospodarczej. 4 Ponadto Uczestnik upoważnia
Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie
uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach
eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go
z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
2.9 W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za
pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających
z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą
uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 2.10 Ilekroć w
niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego
SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na
serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu
przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora. 2.11 Dla potrzeb
niniejszego regulaminu przyjmuje się, że SMS-y konkursowe wysyłane
z tego samego numeru telefonu są wysyłane przez jedną i tę samą
osobę. 2.12 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy
Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym
celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń
na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia
określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w
Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru
telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z
niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia
powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z
jednoczesnym wygaśnięciem prawa do
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650800 środa, 23 październik 2019, 11:23:06
nagród wymienionychw pkt 3 poniżej. 2.13 Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być
dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność
zgłoszenia do Konkursu. 3 PULA NAGRÓD W KONKURSIE 3.1 6 (słownie:
sześć) nagród I stopnia, z których każda ma łączną wartość
1 054,44 zł (słownie: tysiąc pięćdziedziąt cztery złote
44/100), składająca się z generatora pary Philips o wartości
949,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych
00/100) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 105,44 zł
(słownie: sto pięć złotych 44/100), przeznaczonej na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej:
Nagroda I stopnia) 3.2 100 (słownie: sto) Nagród II stopnia, z
których każda ma łączną wartość 66,70 zł (słownie:
sześćdziesiąt sześć złotych 70/100) i składa się z zestawu
produktów marki, tj: żel 20 prań, kapsułki 10 prań, proszek 20
prań o wartości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych
00/100) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 6,70 zł
(słownie: sześć złotych 70/100), przeznaczonej na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie (dalej:
Nagroda II stopnia). 5 3.3 Uczestnik, biorąc udział w Konkursie,
wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody
pieniężnej, o której mowa w pkt 3.1 oraz 3.2 na poczet pobrania
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, w
trybie art. 40 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1.
Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze SMS-y
konkursowe, wyłoni jury składające się z dwóch przedstawicieli
Organizatora oraz jednego przedstawiciela Henkel Polska sp. z o.o.
(dalej: Jury). Jury dokona wyboru według własnego uznania,
uwzględniając najciekawsze pod względem oryginalności,
unikatowości i ciekawej treści zgłoszenia każdego SMS-a
konkursowego. 4.2. Jury po zakończeniu Konkursu, do dnia 6.11.2019
r. wyłoni 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców Nagrody I stopnia oraz
100 (słownie: stu) Zwycięzców Nagrody II stopnia. Jury wyłoni po
jednym dodatkowym rezerwowym SMS-ie konkursowym, na każdy zwycięski
SMS konkursowy, na wypadek gdyby autor zwycięskiego SMS-a
konkursowego nie spełnił wszystkich warunków formalnych otrzymania
tej nagrody. 4.3. W przypadku, gdy uczestnicy nadeślą identyczną
propozycję SMS-a konkursowego, które zostanie wybrane jako
zwycięskie, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w
celu ustalenia, który z Uczestników jest autorem  
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650802 środa, 23 październik 2019, 11:24:00
danego hasła.Nagroda w Konkursie zostanie przyznana rzeczywistemu autorowi danego
hasła. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z
Uczestników jest autorem danego hasła, lub Organizator stwierdzi,
że każdy z Uczestników sporządził samodzielnie takie samo lub
podobne hasło, nagroda zostanie przyznana temu spośród
Uczestników, którego zgłoszenie do Konkursu zostało odebrane
przez Organizatora jako pierwsze. Powyższe nie wyklucza prawa
Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody, do dochodzenia autorstwa
swojego hasła przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej. 4.4.
Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Konkursu będzie
dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego
Konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające
innych wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału
w Konkursie. Czas nadesłania SMS-a konkursowego będzie rejestrowany
przez system SMS Organizatora. 4.5. Wyniki Konkursu będą dostępne
w siedzibie Organizatora. 4.6. Zwycięzca Konkursu zostanie
powiadomiony przez Organizatora o wygranej nagrodzie telefonicznie na
numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy w ciągu 7
dni roboczych od dnia wytypowania do nagrody zgodnie z pkt. 4.1.-4.4.
Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne,
potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez odpowiedź na
zadane pytanie „Czy brał Pan/Pani udział w konkursie „Ekstra
nagrody dla czystej wygody”?” oraz przesłać na adres
Organizatora swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania
lub zamieszkania, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym
oświadczeniem o treści i w terminie, o których mowa w pkt. 4.7
regulaminu. Próba uzyskania 6 połączenia ze Zwycięzcą
podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej godziny, przy
czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować
co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony
Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna
próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W
przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650804 środa, 23 październik 2019, 11:24:54
zgłoszenia skrzynkipoczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, po
upływie 1 dnia co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia
połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia
podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku
możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą
zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za
pomocą SMS-a na numer telefonu, z którego wysłany został SMS
konkursowy o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie
spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody.
4.7. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni (decyduje data stempla
pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania
SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.6) Zwycięzca nagrody jest
zobowiązany przesłać na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul.
Góralska 3, 60-623 Poznań, z dopiskiem „Ekstra nagrody dla
czystej wygody”, zgłoszenie zawierające: a. swoje dane osobowe, o
których mowa w pkt 4.8. wraz z numerem telefonu komórkowego, z
którego wysłano zgłoszenie, b. oryginalny paragon potwierdzający
dokonanie zakupu produktu promocyjnego, zgodnie z wymogami
określonymi niniejszym regulaminem oraz spełniający warunki
określone w pkt 2.5. niniejszego regulaminu, c. podpisane czytelnie
oświadczenia Zwycięzcy „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3,
60-623 Poznań, Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Ekstra nagrody dla czystej
wygody” w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród”
i „Zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Ekstra nagrody dla
czystej wygody” i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am
poinformowany/a przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
będącego administratorem danych osobowych, o przysługującym mi
prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i żądania
ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności
ich podania”, d. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy
„Oświadczam, że: Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie
powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie
„Ekstra nagrody dla czystej wygody”, polegającego na odpowiedzi
na pytanie i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi: „Jak
wnosisz świeżość do swojego domu?’’. Oświadczam, że
przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do
ww. zadania konkursowego. Powstałe w z związku z wykonaniem zadania
konkursowego w Konkursie „Ekstra nagrody dla czystej wygody”
polegającego na wymyśleniu i 7 przesłaniu własnej autorskiej
odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Jak wnosisz świeżość do
swojego domu?’’, treści, utwory nie naruszają w żaden sposób
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr
osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie
ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji
uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam
wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań zadania konkursowego.” Ponoszę pełną
odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu „Ekstra
nagrody dla czystej wygody” oraz Henkel Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń
określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz
Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek
odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w
szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze
sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia
przysługujących im praw, oraz Przyjmuję do wiadomości i zgadzam
się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie, na podstawie art.
921 par. 3 kodeksu cywilnego, przenoszę na organizatora konkursu
Albedo Marketing sp. z o.o. autorskie prawa
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650806 środa, 23 październik 2019, 11:26:02
majątkowe do mojejodpowiedzi konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2.10.
regulaminu Konkursu.” 4.8. Dane osobowe Zwycięzców, o których
mowa w pkt. 4.7.a. zawierać będą: imię, nazwisko, adres, datę
urodzenia oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne jednak jest niezbędne dla otrzymania nagrody w Konkursie.
4.9. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 18.12.2019 r.
Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres
wskazany przez Zwycięzcę w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 4.7.
4.10. Jeśli Zwycięzca nie spełni wszystkich warunków formalnych
wydania nagrody, nagrodę otrzyma Uczestnik, którego SMS konkursowy
został wybrany jako rezerwowy zgodnie z pkt 4.2. regulaminu. Jeżeli
autor rezerwowego SMS-a konkursowego również nie spełni wszystkich
warunków formalnych określonych w pkt. 4.6, 4.7 i 4.8 wydania
nagrody, nagroda ta przechodzi na rzecz Organizatora. 4.11. Nagrody
zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4.12.
Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych lub paragonu lub
oświadczeń w sposób i terminie określonym w pkt. 4.6., 4.7. i
4.8. powoduje utratę prawa do nagrody i odpowiednie zastosowanie
postanowień pkt 4.10. 4.13. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do
zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania
jej ekwiwalentu pieniężnego. 4.14. Regulamin nie zwalnia
Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków
publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów
prawa. 4.15. Odbiór nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem. 8
4.16. Wydanie nagrody rzeczowej w niniejszym Konkursie poczytuje się
za dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce
przeznaczenia (adres Zwycięzcy) Organizator powierzył ją
przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju
(odpowiednie zastosowanie art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego). 4.17.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć
Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu
przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął
podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Wszelkie reklamacje mogą
być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 3.01.2020 roku
(decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po
tym terminie nie będą rozpatrywane. 5.2. Zgłoszenie reklamacyjne
należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Organizatora z dopiskiem „Ekstra nagrody dla czystej wygody” .
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika, numer telefonu, z którego przesłał SMS konkursowego,
jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego
zachowania się przez Organizatora. 5.3. Reklamacje będą
rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. 5.4.
Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o
decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w
terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może
ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej. 5.5. Postępowanie reklamacyjne jest
dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od p
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650809 środa, 23 październik 2019, 11:27:01
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejszy regulamin jest
jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na
adres Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin
dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o.
oraz na www.kaufland.pl. 7.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie
prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania
Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany
te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników
Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie
powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w 9 Regulaminie oraz
wysłanie informacji SMS do wszystkich Uczestników Konkursu na
numery telefonów, z których dokonano zgłoszenia udziału w
Konkursie. 7.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie
niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają
charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach
reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu 8. PRAWA
AUTORSKIE 8.1 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu
oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku
z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt
2.2. 8.2 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu
oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory
nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa,
ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego
autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek
zakresie ograniczone lub obciążone.  
0 0

bruce

Cytuj wiadomość#6650810 środa, 23 październik 2019, 11:27:55
Koniec. emotka  Przepraszam Was bardzo za formę...  emotka emotka

izkak

Cytuj wiadomość#6650816 środa, 23 październik 2019, 11:41:46
bruce napisał(a):

Koniec. emotka  Przepraszam Was bardzo za formę...  emotka emotka

Dzięki, dzięki, dzięki!  emotka   Możesz też wrzucić tutaj to będzie w jednym pliku do ściągnięcia: https://www.docdroid.net/ :) 
|< << < 5950 5951 5952 5953 5954 59555956 5957 5958 5959 5960 > >> >|