Reklama na e-Konkursy.info

Zafree darmowe kosze słodyczy - oszuści

androm

Cytuj wiadomość#5793898 wtorek, 17 grudzień 2013, 14:39:44
Czytałam, że dostali karę i zawiesili działalność, a kilka miesięcy temu nadal słali ponaglenia
0 0

androm

Cytuj wiadomość#5793899 wtorek, 17 grudzień 2013, 14:40:22
Nie takie olbrzymie, coś ponad 200 tysięcy, bo można dać tylko 10% dochodu czyli pomyśl ile zarobili
0 0

Gość

Cytuj wiadomość#5793904 wtorek, 17 grudzień 2013, 14:43:46
Na stronie pobieraczka jest info, że obsługują na bieżąco konta założone przed 1 stycznia 2013 emotka
0 0

truskawkaaa15

Cytuj wiadomość#5793916 wtorek, 17 grudzień 2013, 14:55:53
Ja pamiętam pobieraczek... Jak miałam 9 lat zarejestrowałam się 2razy bo mi email nie dochodził... Dostawałąm wiadomości ( adres dałam jakiś xd) dostawałam przypomnienia do zapłaty ale ja to usuwałam lub pisałam by mi dali spokój bo jestem mała emotka I jakoś od 2/3 lat nic nie dostaję emotka
0 0

mama2006

Cytuj wiadomość#5793965 wtorek, 17 grudzień 2013, 16:05:07
dziewczyny, to co robimy z tym fantem?
0 0

ignam

Cytuj wiadomość#5793975 wtorek, 17 grudzień 2013, 16:24:09
W opinii mojego syna stan prawny wygląda następująco:

Po pierwsze - odstąpienie od umowy konsumenckiej odbywa się bez względu na to czy usługa jest świadczona czy nie. Ktoś zwracał z Was zakupiony towar w sklepie w ciągu np. 10 czy 14 dni? Pomimo tego, że mieliście już go w domu (np. sukienkę)? To jeden z tego typu przykładów. Tu mamy umowę zawarta na odległość, więc ustawa o ochronie praw konsumenckich brzmi:

Art. 7. 1. (5) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. (6) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

_wysłanie oświadczenia przed upływem_, czyli waszego oświadczenia woli (Cz. Ogólna Kodeksu Cywilnego), a nie przed spełnieniem świadczenia.

Dodam, że stwierdzenie "pisemne" ma charakter zapewne li tylko dowodowy (ad probationem), co reguluje art. 74. KC, ponieważ dla odstąpienia nie przewidziano formy szczególnej pod rygorem nieważności. Czyli wysłanie elektronicznie odstąpienia będzie skuteczne lecz przed sądem nie będzie można powołać się np. na świadków. Stad warto wysłać i pisemnie i Internetowo. Adres spółki jeśli ma oddział w Polsce znajdziecie w KRS. I tylko ten adres was obowiązuje. Jeśli nie znajdziecie to na stronie usługodawcy powinien być - np. ten cypryjski - wtedy printscreena zrobić na dowód i wysłać na ten adres.

Co do wyboru prawa - wybór prawa to nie wybór właściwości sądu. Właściwość sądu (czyli sąd przed którym możecie być pozwani) to zawsze sąd polski w waszym wypadku. Wszelkie inne klauzule w umowach konsumenckich są niewiążące dla konsumenta - czyli możecie z nich skorzystać ale nie musicie, a spółka nie może z nich skorzystać. Pytanie czy zastosuje sąd w Polsce prawo polskie (to jest wybór prawa). Otóż ustawa o świadczeniu usług elektronicznych mówi, że w świadczeniu tych usług wybór prawa obcego jest niedozwolony:

Art. 3a.
1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
5) umów z udziałem konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne; (prawo)

3. Przepis ust. 1 nie skutkuje również:
1) wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla zobowiązań umownych; (właściwość sądu)

Brak mozliwości odstąpienia jest nie tylko sprzeczny z ustawą, więc stanowi podstawe do uniewaznienia calej lub części umowy na podstawie art. 58. KC ale co więcej - jest klauzulą niedozwoloną, czyli niewiążąca - oto z wykazu:

4.2. Pomocniczy katalog postanowień niedozwolonych w Kodeksie cywilnym
a) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
b) przewidują utratę prawa żądania zwrotu konsumentowi świadczenia spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,

A zatem kompletnie nie ma czym się przejmować. Dodam, że te postanowienia o płaceniu abonamentu są zapewne również klauzulami niedozwolonymi. Odsyłam tez do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bo tu jest mowa także o umowie okresowej, a nie tylko zawieranej przez Internet.
0 0

Gość

Cytuj wiadomość#5793985 wtorek, 17 grudzień 2013, 16:38:15
Ja się dziś tak ciężko na nich wściekłam (a jak ja się wścieknę, to nie ma zmiłuj, bo z reguły cielowate i flegmatyczne ze mnie bydle emotka ) i obdzwoniłam rzekomych sponsorów tej firmy, ich recepcje, infolinie, biura prasowe i sekretariaty; na ich prośbę mail'owo opisałam wszystko bardzo szczegółowo, jak nas "zrobili", wyraźnie podkreślając, że konsument nabierał zaufania, widząc loga znanych i rzetelnych polskich oraz zagranicznych firm. Z początku nie chciano mi wierzyć, ale obiecano skierować sprawę do prawników. Wczoraj powiadomiłam te firmy na FB. Wedel, jak wiecie, już napisał oświadczenie oraz powtórzył jego treść w odpowiedzi do mnie, Nestle też nie zna owej firmy, Cadbury - podobnie; obiecali przyjrzeć się temu dokładniej. Ci oszuści zadarli niestety z prawem na całego, bo użyli znaków, produktów i danych potężnych firm bez ich zgody i wiedzy.
Na FB teraz ktoś chwalił się otrzymanym koszem pełnym słodkości, wyrażając swe zdumienie z niepotrzebnego robienia przez nas tej całej afery. emotka
0 0

mama2006

Cytuj wiadomość#5793998 wtorek, 17 grudzień 2013, 16:53:47
ignam napisał(a):

W opinii mojego syna stan prawny wygląda następująco:

Po pierwsze - odstąpienie od umowy konsumenckiej odbywa się bez względu na to czy usługa jest świadczona czy nie. Ktoś zwracał z Was zakupiony towar w sklepie w ciągu np. 10 czy 14 dni? Pomimo tego, że mieliście już go w domu (np. sukienkę)? To jeden z tego typu przykładów. Tu mamy umowę zawarta na odległość, więc ustawa o ochronie praw konsumenckich brzmi:

Art. 7. 1. (5) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. (6) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

_wysłanie oświadczenia przed upływem_, czyli waszego oświadczenia woli (Cz. Ogólna Kodeksu Cywilnego), a nie przed spełnieniem świadczenia.

Dodam, że stwierdzenie "pisemne" ma charakter zapewne li tylko dowodowy (ad probationem), co reguluje art. 74. KC, ponieważ dla odstąpienia nie przewidziano formy szczególnej pod rygorem nieważności. Czyli wysłanie elektronicznie odstąpienia będzie skuteczne lecz przed sądem nie będzie można powołać się np. na świadków. Stad warto wysłać i pisemnie i Internetowo. Adres spółki jeśli ma oddział w Polsce znajdziecie w KRS. I tylko ten adres was obowiązuje. Jeśli nie znajdziecie to na stronie usługodawcy powinien być - np. ten cypryjski - wtedy printscreena zrobić na dowód i wysłać na ten adres.

Co do wyboru prawa - wybór prawa to nie wybór właściwości sądu. Właściwość sądu (czyli sąd przed którym możecie być pozwani) to zawsze sąd polski w waszym wypadku. Wszelkie inne klauzule w umowach konsumenckich są niewiążące dla konsumenta - czyli możecie z nich skorzystać ale nie musicie, a spółka nie może z nich skorzystać. Pytanie czy zastosuje sąd w Polsce prawo polskie (to jest wybór prawa). Otóż ustawa o świadczeniu usług elektronicznych mówi, że w świadczeniu tych usług wybór prawa obcego jest niedozwolony:

Art. 3a.
1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
5) umów z udziałem konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne; (prawo)

3. Przepis ust. 1 nie skutkuje również:
1) wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla zobowiązań umownych; (właściwość sądu)

Brak mozliwości odstąpienia jest nie tylko sprzeczny z ustawą, więc stanowi podstawe do uniewaznienia calej lub części umowy na podstawie art. 58. KC ale co więcej - jest klauzulą niedozwoloną, czyli niewiążąca - oto z wykazu:

4.2. Pomocniczy katalog postanowień niedozwolonych w Kodeksie cywilnym
a) pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia,
b) przewidują utratę prawa żądania zwrotu konsumentowi świadczenia spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy,

A zatem kompletnie nie ma czym się przejmować. Dodam, że te postanowienia o płaceniu abonamentu są zapewne również klauzulami niedozwolonymi. Odsyłam tez do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów bo tu jest mowa także o umowie okresowej, a nie tylko zawieranej przez Internet.


o Boże, dzięki Bogu!
0 0

Gość

Cytuj wiadomość#5794009 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:04:59
Ludzie poszkodowani piszą, że boją się teraz każdego kuriera, odbioru przesyłki, złożenia podpisu. Jeszcze trochę i przestaniemy być członkami zaszczytnego grona Konkursowiczów. emotka emotka

ebz napisał(a):

Czy ktos mi powie jak anulowac to cholerne zamówienie kosza na 3czekolady?
Dzieki


Nie pamiętam niestety dokładnie, jak ja to zrobiłam i czy aby na pewno skutecznie, ale próbuj wchodzić na swoje konto, historię zamówień, dane i gdzieś tam jest możliwość zmiany statusu zamówienia. Ja potem, po tym anulowaniu, miałam "zero" w prawym górnym rogu w fioletowym kwadracie. emotka
0 0

iwonciaaa

Cytuj wiadomość#5794016 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:13:34
Jestem zażenowana, zła, smutna i jest mi niedobrze.

Oczywiście też się wkręciłam.
W dodatku zaczęłam coś majstrować, próbując anulować zamówienie i zrobił mi się dubel za 250 zł, też nie do usunięcia emotka

Oczywiście nagrywałam się, wysłałam mnóstwo maili, że rezygnuję, odstępuję od umowy.
Porzucałam prawami konsumenta, paragrafami, ale i tak jestem przerażona.

Każdy mówi inaczej i już nie wiem co robić.
0 0

androm

Cytuj wiadomość#5794022 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:20:24
Co do wpisu Ignam to z tym co zaczęłam czytać w nim na początku nie mogę się zgodzić. Czy Twój Syn patrzył w umowę o niektórych prawach konsumenta i odpow. za produkt niebezpieczny. Tam są wskazania kiedy odstąpienia od umowy nie ma i w pierwszym punkcie jest wskazane, że jeśli usługa zaczęła być świadczona przed okresem 10 dni na prośbę klienta(a to jest zapisane w regulaminie, że to nasze żądanie jest), to nie można odstąpić.
I w tym swoim regulaminie w sekcji gdzie jest o odstąpieniu też napisali że nie można w pewnych sytuacjach tak jak mówi to ustawa.
Więc nie mogę się zgodzić, że odstąpienie tu jest.
Ale chciałabym emotka
0 0

mama2006

Cytuj wiadomość#5794028 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:26:29
bruce napisał(a):

Ludzie poszkodowani piszą, że boją się teraz każdego kuriera, odbioru przesyłki, złożenia podpisu. Jeszcze trochę i przestaniemy być członkami zaszczytnego grona Konkursowiczów. emotka emotka

ebz napisał(a):

Czy ktos mi powie jak anulowac to cholerne zamówienie kosza na 3czekolady?
Dzieki


Nie pamiętam niestety dokładnie, jak ja to zrobiłam i czy aby na pewno skutecznie, ale próbuj wchodzić na swoje konto, historię zamówień, dane i gdzieś tam jest możliwość zmiany statusu zamówienia. Ja potem, po tym anulowaniu, miałam "zero" w prawym górnym rogu w fioletowym kwadracie. emotka


w tym fioletowym kwadracie wczoraj miałam kwotę 249, poóźniej usunęłam miałam 0, nastepnie snów wskoczyło 249.I Dziś to samo, już 2 razy zmieniałam na 0 zł. To wielki pic, że niby jest mozliwość zmiany statusu.
0 0

Gość

Cytuj wiadomość#5794033 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:34:34
iwonciaaa napisał(a):

Jestem zażenowana, zła, smutna i jest mi niedobrze.
Oczywiście też się wkręciłam.
W dodatku zaczęłam coś majstrować, próbując anulować zamówienie i zrobił mi się dubel za 250 zł, też nie do usunięcia emotka
Oczywiście nagrywałam się, wysłałam mnóstwo maili, że rezygnuję, odstępuję od umowy.
Porzucałam prawami konsumenta, paragrafami, ale i tak jestem przerażona.
Każdy mówi inaczej i już nie wiem co robić.


Mam bardzo podobne odczucia i też czuje się potwornie; w dodatku - co kolejny cytat od jakiegoś prawnika na FB, to inne wiadomości i to - krańcowo różne. Ja wprawdzie wycofałam moje zamówienie (chyba?), ale już przy dziwacznie działającej na moim komputerze i ciągle zawieszającej się rejestracji firma od razu obdarowała mnie sama dwoma koszami i też do końca nie jestem pewna, czy się tego dziadostwa pozbyłam. Moim zdaniem trzeba chyba gdzieś coś napisać, aby było potwierdzenie, że się chciało od tej umowy natychmiast odstąpić. Tylko - gdzie? emotka
0 0

Gość

Cytuj wiadomość#5794036 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:38:52
mama2006 napisał(a):

w tym fioletowym kwadracie wczoraj miałam kwotę 249, poóźniej usunęłam miałam 0, nastepnie snów wskoczyło 249.I Dziś to samo, już 2 razy zmieniałam na 0 zł. To wielki pic, że niby jest mozliwość zmiany statusu.


Nie, ja nie mam tak. Sprawdziłam teraz. Mam zero nadal i zero zamówień w historii. emotka
0 0

ignam

Cytuj wiadomość#5794037 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:39:28
Definicję produktu niebezpiecznego jak i przesłanki prawne tutaj są kompletnie odmienne. Żadne przepisy dotyczące produktu niebezpiecznego kompletnie nie mają tu zastosowania. Przy produktach niebezpiecznych chodzi o sytuacje gdy dostarczono Ci telewizor, który wybuchł i spowodował straty majątkowe (powyżej 500 euro) lub osobiste itd. Tak samo możliwości odstąpienia od umów jest więcej - np. na zasadzie rękojmi, uchylenia się od skutków oświadczenia woli (np. błąd) itd. Ale stosujemy prawo najwłaściwsze zawsze (tzw. legi speciali).

Co do kwestii odstąpienia - absolutnie nie należy sugerować się tym co napisane jest we wzorcu umownym tylko przepisami prawa powszechnego. Wszelkie modyfikacje powodujące zawężenie uprawnień konsumenta sa niezgodne i z ustawą i z prawem unijnym (btw. które obowiązuje również na Cyprze - np. dyrektywy dotyczące sprzedazy konsumenckiej lub Rozporządzenie Rzym I dotyczące wyboru prawa dla zobowiązań). I tak czytamy w regulaminie:

"2. Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu."

Tymczasem ustawa mówi:
Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

I tak jeśli abonament pobiera się za rejestrację konta w serwisie to jest to usługa. I odstępuje się 10 dni od _zawarcia umowy_.
Jeśli płaci się za zakup produktu to jest to umowa typu kupno-sprzedaż i wtedy ma się 10 dni od wydania rzeczy. Jak za sukienkę w sklepie.

Mam nadzieję, że rozjaśniłem.
0 0

anialistopad

Cytuj wiadomość#5794041 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:41:08
u mnie niby tez nie ma , ale jak się poszpera głębiej to nadal jest te gó........
0 0

Gość

Cytuj wiadomość#5794046 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:44:34
Ignam, Kochana, ja nie za bardzo kumam, zwłaszcza dziś, ale dzięki, że pocieszasz i tłumaczysz nam tyle. emotka emotka
0 0

Gość

Cytuj wiadomość#5794047 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:45:05
anialistopad napisał(a):

u mnie niby tez nie ma , ale jak się poszpera głębiej to nadal jest te gó........


A gdzie głębiej? emotka
0 0

ignam

Cytuj wiadomość#5794051 wtorek, 17 grudzień 2013, 17:50:11
bruce napisał(a):

Moim zdaniem trzeba chyba gdzieś coś napisać, aby było potwierdzenie, że się chciało od tej umowy natychmiast odstąpić. Tylko - gdzie? emotka"2. Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania produktu. Użytkownik nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: PRIDE EUROPE INVESTMENTS LIMITED, 6051 Larnaca, 10 Patron, Cypr. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli użytkownik zapłacił kartą płatniczą, to zwrot pieniędzy nastąpi na rachunek jego karty. Jeżeli zapłacił przelewem bankowym to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu."

Z Regulaminu.

Odstąpienie wyślij najlepiej za potwierdzeniem doręczenia a ksero zachowaj dla siebie.

Zrób printscreen z regulaminu - z przepisu powyżej. Jeżeli wróci i adres jest lipny to Cię to nie interesuje. Można też sprawdzić w KRS czy spółka nie ma oddziału w Polsce.
0 0