Reklama na e-Konkursy.info

2014! Młodzi dla Wolności

Opis konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Konkurs ma przybliżyć historię najnowszą: wiedzę o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności.
Prezentacja projektów i prac konkursowych w szkole lub dla szerszej społeczności lokalnej powinna odbyć się w dniu 4 czerwca 2014 roku – w 25. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej Polsce.
Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wszystkich szczebli oraz do uczniów i nauczycieli.
Zadanie konkursowe polega na:
a) przygotowaniu projektu edukacyjnego i dokumentowaniu realizacji na autorskim blogu lub na:
b) stworzeniu indywidualnego projektu plakatu / eseju / scenariusza lekcji.
Konkurs jest realizowany na trzech poziomach i w trzech odpowiadających im formach:
a) poziom środowiskowy (jednostki samorządu terytorialnego skupiające szkoły ze swojego terenu) – forma: wspólny projekt edukacyjny dokumentowany na blogu
b) poziom szkolny (samodzielny projekt szkoły) - forma: samodzielny projekt edukacyjny dokumentowany na blogu
c) poziom indywidualny (uczniowie, nauczyciele) – forma: plakat, esej, scenariusz lekcji.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie zwycięzców na uroczyste spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim oraz prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej www.prezydent.pl.

Nadesłane przez: barszcz Opublikowane przez: jutis

Podobne konkursy

Dodaj komentarz