Reklama na e-Konkursy.info

28. Konkurs Literacki O Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów – Stowarzyszenie Żywych Poetów

28. Konkurs Literacki O Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów – Stowarzyszenie Żywych Poetów

Opis konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia warunki regulaminu.
Konkurs odbędzie się w kategorii poezja. Tematyka i forma nadsyłanych prac jest dowolna. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w terminie do dnia 1 września 2019 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
K. I. T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU
UL. JANA PAWŁA II 5(NISZA)
z dopiskiem: 28 KONKURS O LAUR SŻP

W jury zasiądą laureaci poprzednich edycji konkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą w jury przyszłorocznej edycji.
Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.

Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych Syfonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 21. KONFRONTACJI LITERACKICH „SYFON „, które odbędą się w Brzegu w dnach 24-26 października 2019. Laureaci A.D. 2019 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: WWW.zywipoeci.pl, na profilu Stowarzyszenia w serwisie facebook a także pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.

Nagrody

Łączna kwota nagród do podziału przez jury wynosi nie mniej niż 2500 złotych.

Nadesłane przez: Carolinea Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz