Reklama na e-Konkursy.info

3. Międzynarodwe Triennale Rysunku Studentów

Opis konkursu

W konkursie mogą brać udział studenci Wyższych Szkół Artystycznych z Polski i z zagranicy.
Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać manualne dzieła rysunkowe, wykonane w technice dowolnej na cienkim podłożu (papier, folia...), których dłuższy bok nie przekracza 140 cm. Prace na twardych podkładach (płyta, deska, blejtram, szkło..), jak i rysunki oprawione w szyby nie będą kwalifikowane. Organizator nie dopuszcza do konkursu prac wykonanych technikami komputerowymi.
Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac powstałych w trakcie studiów, w uczelni bądź poza nią, w latach 2018 – 2019. W konkursie mogą brać udział również absolwenci – dyplomanci z 2019 roku.
Kwalifikacja prac do konkursu ma charakter dwustopniowy.

Nagrody

Organizatorzy przewidują w konkursie nagrody finansowe:

  • GRAND PRIX – 10000 zł
  • I Nagroda – 5000 zł
  • II Nagroda – 3000 zł
  • III Nagroda – 2000 zł
  • wyróżnienia honorowe
Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę (każdy autor będzie reprezentowany jedną pracą w katalogu).
Po zakończeniu wystawy prace będą odsyłane na koszt organizatorów, zbiorowo na adresy uczelni, których studentami są uczestnicy konkursu

Nadesłane przez: justyna1411 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz