Reklama na e-Konkursy.info

II Przegląd fILMÓW "halo-echo"

Opis konkursu

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych „halo-echo” to wydarzenie ważne zarówno dla najmłodszych twórców, którzy mogą pokazać swoje filmy, jak i dla tych wszystkich, którzy mogą uczestniczyć w nim jako widzowie. Projekt polega na zgromadzeniu unikalnego dorobku twórczego dzieci i stworzeniu szerokiej platformy prezentacji, przede wszystkim rówieśnikom autorów, czyli innym dzieciom.

Filmy pokazywane będą podczas jednej głównej edycji Przeglądu (przy kolejnych edycjach jest to za każdym razem inne miasto i inny ośrodek kultury). Po jej zakończeniu ośrodki kultury z całego kraju, które zadeklarowały udział w projekcie, zorganizują w swoich miastach pokazy filmów z programu głównego Przeglądu - jego echo. Projekcje wzbogacone będą szeregiem wydarzeń towarzyszących (warsztaty, spotkania, wystawy, koncerty), który umożliwi również widzom aktywny udział w projekcie.

Nagrody

W trakcie Przeglądu zostanie przyznana nagroda „halo echo” dla najlepszego filmu animowanego.
2. Nagrody przyzna Jury w drodze głosowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody, przyznania nagród dodatkowych, nie przyznania żadnej nagrody.
4. W uzgodnieniu z Organizatorem mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje, organizacje.

Nadesłane przez: gracet Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz