Reklama na e-Konkursy.info

III Ogólnopolski Konkurs Literacki :Muzyka jest piękna - bajka-opowiadanie dla dzieci"

III Ogólnopolski Konkurs Literacki :Muzyka jest piękna - bajka-opowiadanie dla dzieci

Opis konkursu

Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i graficznie bajki-opowiadania dla dzieci (w wieku do 12 lat), która będzie pomocą edukacyjną w zakresie szeroko pojętego elementarza zasad muzyki.
W konkursie może uczestniczyć autor lub grupa autorów, którzy indywidualnie lub we współpracy przygotują tekst oraz ilustracje bajki-opowiadania.
Autor lub grupa autorów mogą wysłać więcej niż jedną pracę. Możliwy jest ponadto udział któregoś z autorów w innym zespole przygotowującym propozycję konkursową.
Tekst powinien być prozatorski, technika ilustracji jest dowolna.
Wyznacza się następującą objętość maksymalną tekstu i ilustracji:

  • 10 000 znaków ze spacjami
  • 15 barwnych ilustracji, do tego projekt okładki oraz wewnętrznej karty tytułowej

Prace muszą być pracami własnymi autora/autorów, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi (nie mogą być wcześniej opublikowane – zarówno w zakresie samego tekstu bądź samych ilustracji).
Prace powinny być nadesłane w wersji papierowej w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (płyta CD, DVD – opisana znakiem autora/autorów, zawierająca pliki w formacie .docx oraz .jpg lub inny; możliwy jest ewentualnie inny nośnik elektroniczny).
Każda kompletna praca nadesłana na konkurs powinna być oznaczona tzw. godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora/autorów – nie może to być znak graficzny).
Przyjęcie pracy do oceny wiąże się z wpłatą 150 zł na konto DIMK – tytuł wpłaty: Konkurs Muzyka jest piękna oraz tytuł bajki-opowiadania.
Do prac wysyłanych na konkurs należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem (opisem autora/autorów, co na pracach). Wewnątrz koperty winny znajdować się:
  • kwestionariusz wypełniony przez każdego z autorów (w kwestionariuszu należy umieścić prawdziwe dane autora – nie pseudonim artystyczny!)
  • oświadczenia wszystkich autorów z osobna
  • ksero dowodu wpłaty (osoba wpłacająca nie może być autorem/współautorem propozycji konkursowej)
Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.

Nagrody

Nagrodą jest opublikowanie wskazanej przez jury bajki-opowiadania w Wydawnictwie SINdruk w Opolu oraz jej promocja.
Autor/autorzy opublikowanej bajki-opowiadania nieodpłatnie otrzymują egzemplarze swojej bajki-opowiadania.

Nadesłane przez: DIMK Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

itot

14.10.19 13:45:14

"Przyjęcie pracy do oceny wiąże się z wpłatą 150 zł"
- dość drogi konkurs.
W dodatku nawet nie wiemy jakie kryteria "oceny" będą brane pod uwagę. Zapewne z racji tej, że  organizatorem jest "Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu " promowane mogą być wartości typowo religijne i katolickie.
Bajka napisana w "innym nurcie" (inna kultura) czy  zbytnia nowoczesność (kosmos, roboty itp.) z zasady będzie odrzucona.
No i logicznie myśląc... to chyba z kilkuset zgłoszeń x 150zł uzbiera się kwota na wydanie takiej książki...

0 0
Dodaj komentarz