Reklama na e-Konkursy.info

IV Międzynarodowy Literacki Konkurs im. Siegfrieda Lenza

Opis konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 07 czerwca 2020 roku na adres Organizatorów utworu prozatorskiego „Oblicza Europy”- temat przewodni (przy czym temat przewodni nie jest tytułem Utworu). Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno - kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu - zasięg ogólnokrajowy.
Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników bibliotek oraz członków ich rodzin, a także członków Jury oraz ich rodzin.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz dostarczenie Utworu Konkursowego zgodnego z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu.
Utwór musi być pracą własną, dotychczas nie publikowaną i nie nagradzaną w innych Konkursach. Musi być całkowicie oryginalny oraz nie zawierać przeróbek innych utworów.
Wymagania dotyczące objętości Utworu to: minimalnie 10 000 znaków (słownie: dziesięć tysięcy znaków), a maksymalnie 30 000 znaków (słownie: trzydzieści tysięcy znaków), wliczając znaki białe typu spacja, akapit i inne.
Utwór musi być nadesłany wyłącznie w formie elektronicznej – otwartych plików tekstowych (w plikach: doc ); utwory nadesłane w innych formatach nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie utworu w terminie do 07 czerwca 2020 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@biblioteka.elk.pl

Nagrody

???

Nadesłane przez: barszcz Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

netka2000

28.05.20 23:49:15

Pula nagród głównych w Konkursie - 10.000 zł

Wyróżnienie- nagrody finansowe i rzeczowe, pozyskane od sponsorów.

0 0
Dodaj komentarz