Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Aktywni Babcia i Dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 29.03.2012 do: 13.09.2012

Organizatorem konkursu jest serwis analizy.mpips.gov.pl.
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs dla uczniów "Aktywni Babcia i Dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze". Głównym celem konkursu są działania na rzecz większego upowszechnienia znaczenia aktywności na starość oraz współpracy międzypokoleniowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy na temat własnej oceny i wizji bycia aktywnym na starość. Chodzi o aktywność zawodową - jakie jest postrzeganie pracy i kariery zawodowej w wieku dojrzałym. Ponadto ważna jest aktywność społeczna, czyli ta świadczona często w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych (osiedle, miasto/wieś, rówieśnicy). W opowiadaniu, eseju, komiksie można zawrzeć doświadczenia z aktywności rodziców, babć i dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych i wzajemnej pomocy w starości.

Konkurs jest częścią obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (ER 2012). Do udziału w rywalizacji organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych (klasy 5 i 6 w wieku 11-13 lat), gimnazjów oraz liceów. Termin nadsyłania prac upływa 13 września 2012 r.

Nagrody:
1.Laureaci i Instytucje wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci materiałów promujących Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
2. W kategorii szkoła podstawowa (klasy 5 i 6): 3 nagrody po 500 PLN.
3. W kategorii gimnazjum: 3 nagrody po 500 PLN.
4. W kategorii liceum: 3 nagrody po 500 PLN.
5. Dla nauczycieli uczniów, którzy otrzymali nagrodę za nalepsze prace max 1000 PLN.
6. Dla szkoły, z której otrzymano najwięcej nagrodzonych prac: 2000 PLN z przeznaczeniem na organizację pikniku międzypokoleniowego.
7. Prace laureatów i osób wyróżnionych oraz inne wybrane prace uczestników Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz mogą podlegać publikacji w prasie.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez gracet. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodała jutis

Nagrody

Nadesłane przez: gracet Opublikowane przez: jutis

Podobne konkursy

Dodaj komentarz