Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Bielsko-Biała piękne na wakacje" fotograficzny

Opis konkursu

Zestaw dokumentów i materiałów, które kazdy Uczestnik musi złożyć w celu dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie:
a) Formularz Zgłoszeniowy zawierający:
- dane osobowe i kontaktowe Uczestnika, w tym miejscowość zamieszkania
- oświadczenie - zgoda na wykorzystanie zdjęcia w ramach Konkursu i jego promocji,
- oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych związanych z Konkursem,
- oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika z Regulaminem i jego akceptacji,
- oświadczenie potwierdzające, ze przesłane zdjęcie konkursowe jest autorstwa Uczestnika,
b) Zdjęcie konkursowe przedstawiająœ Bielsko-Białą lub okolice autorstwa Uczestnika.

Nagrody

a) Pierwsze miejsce - aparat fotograficzny marki Sony DSLR-A29oY
b) Wyróżnienie - elektroniczna ramka fotograficzna z kryształkami Swarovskiego DPF-D72oBI
c) Nagroda publiczności - aparat Sony DSC-W570
Zwycięzcy konkursu wyrażają, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.; nr 90; poz. 631 z późn. zm.), nieodwołalnie zgodę na wykonanie dokumentacji filmowej oraz zdjęciowej z ich udziałem podczas Finału i wręczania nagród i na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku utrwalonych na tych materiałach, w dowolnym prawnie dopuszczalnym celu, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania przez Organizatora w tym celu odrębnej zgody albo zatwierdzenia.

Nadesłane przez: annb Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz