Reklama na e-Konkursy.info

konkurs "Bombka KDBS Bank"

Opis konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do najbliższej placówki Organizatora własnoręcznie wykonanej, nigdzie wcześniej nie prezentowanej bombki, zwanej dalej „Pracą”.
2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.kdbs.com.pl i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Technika wykonania i zdobienia pracy jest dowolna.
4. Pracę wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do najbliższej placówki Organizatora z dopiskiem „Bombka KDBS Bank” do dnia 29 listopada 2013 r. W przypadku przesyłania prac drogą pocztową liczy się data wpływu do placówki Organizatora. Prace i formularze zgłoszeniowe dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Każda praca złożona w konkursie może mieć tylko jednego autora. Prace niezgodne z regulaminem Konkursu nie będą rozpatrywane.

Nagrody

I miejsce – plecak sportowy + mp4
II miejsce – plecak sportowy + mysz bezprzewodowa
III miejsce – plecak sportowy + pendrive

Nadesłane przez: swibek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz