Konkurs "Cyberfoto 2017"Opis konkursu

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając: imię i nazwisko (lub godło); tytuł pracy. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane. Uczestnictwo w konkursie jest płatne i wynosi 50 zł od każdego autora.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”

Nagrody

I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

Nadesłane przez: ludzka_istota Opublikowane przez: pionas

Komentowanie wyłączone