Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Danio Pościg"


Konkurs Danio Pościg

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
a. wejść na Stronę konkursową,
b. przejść przez kolejne kroki i zaznaczyć poprawną odpowiedź na pytanie quizowe „Najpierw wybierz najlepszą metodę na Głoda”,
c. wymyślić gangsterski pseudonim dla Małego Głoda (dalej: „Pseudonim”). Pseudonim może mieć maksymalnie 15 znaków (z uwzględnieniem spacji) i nie może zawierać słów niecenzuralnych.
d. przesłać za pomocą formularza konkursowego stworzony przez siebie Pseudonim, po zaakceptowaniu regulaminu konkursu.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale w Czasie Trwania Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

Nagrody

90 (słownie: dziewięćdziesiąt) nagród głównych (dalej: „Nagroda Główna”) przyznawanych przez Komisję Konkursową po 10 (słownie: dziesięć) sztuk każdego tygodnia trwania Konkursu. Nagrodą Główną jest aparat Fuji Instax Mini 8 o wartości 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych 50/100) brutto każdy.
450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) nagród dodatkowych (dalej: „Nagroda Dodatkowa”) przyznawanych przez Komisję Konkursową po 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk każdego tygodnia trwania Konkursu. Nagrodą Dodatkową jest power bank w kształcie Małego Głoda o wartości 73,80 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote 80/100) brutto każdy.

Nadesłane przez: Zet zszedł Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz