Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Discover Europe"

Konkurs Discover Europe

Opis konkursu

Discover Europe 2020 to już siedemnasta edycja największego ogólnoeuropejskiego konkursu fotografii studenckiej. Po raz kolejny inspirujemy, odkrywamy i dzielimy się tym, co dla nas najważniejsze – koncepcją naszego wspólnego domu, jakim jest Europa. Już od 2004 roku jesteśmy tu, by poznawać Wasze wizje Starego Kontynentu, a cel i założenia Konkursu od początku pozostają takie same – nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów.

Konkurs dzieli się na trzy kategorie:

  • Discover People - której głównym tematem jesteśmy my – mieszkańcy Europy;
  • Discover Nature: Through Green Lenses - czyli uchwycenie piękna przyrody kontynentu europejskiego i promowanie świadomości w zakresie ochrony środowiska;
  • Discover Architecture - czyli zatrzymanie w kadrze unikalnych miejsc, które kryje w sobie Europa.
Dodatkowo, w kategorii Discover Nature: Through Green Lenses, zdjęcia można zgłosić w tematach:
  • Threats to the Environment and Climate - raportowanie o sytuacji lub miejscach, w których działania człowieka zagrażają środowisku.
  • Proudly Reporting: Pro-Environmental Efforts - zdjęcia dziennikarskie pokazujące inicjatywy mające na celu ochronę zasobów naturalnych i klimatu (wszelkiego rodzaju działania w zakresie ochrony środowiska czy kampanie edukacyjne).
  • Green Mile: Sustainable Mobility Ideas - zdjęcia przedstawiające ciekawe pomysły i inicjatywy dotyczące ekologicznego transportu - sposoby na zmniejszenie emisji i hałasu.

Nagrody

Nagrodami przyznawanymi w konkursie są:

  • Voucher uprawniający do udziału w profesjonalnym kursie fotografii organizowanym przez Akademię Fotografii, o równowartości 400 zł,
  • Książki o tematyce fotograficznej,
  • Vouchery uprawniające do zniżek na zakup aparatu fotograficznego i/lub obiektywu na portalu fotoforma.pl lub w sklepie stacjonarnym Fotoforma, ul. Andersa 21 w Warszawie,
  • Zestawy kosmetyków naturalnych.
W kategorii "Discover Nature: Through Green Lenses" dla zwycięzców nagród specjalnych zapewnione zostaną nagrody przez portal Fotoferia.pl.

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
Przyznane nagrody zostaną przekazane Uczestnikom w trakcie Gali Finałowej Discover Europe w Warszawie w dniu 9 maja 2020 roku.

Nadesłane przez: Doella Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

bruce

31.03.20 08:15:08

"W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin i posiadają status studenta na polskiej uczelni wyższej w ramach studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, doktoranckich (z uwzględnieniem studentów przebywających na uczelni w ramach wymiany międzynarodowej)".

0 0
Dodaj komentarz