Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs dla nauczycieli języka niemieckiego

Opis konkursu

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza nauczycieli języka niemieckiego do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu - projekt edukacyjny w szkole w roku 2013/2014". Zgłoszenia chęci uczestnictwa w rywalizacji przyjmowane są do 30 listopada 2013 r.
Celem konkursu "Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu - projekt edukacyjny w szkole w roku 2013/2014" jest wspieranie i rozwój efektywnych metod nauczania języka niemieckiego oraz motywowanie naszego społeczeństwa do poznawania kultury Niemiec. Rozgrywki te mają również zaktywizować środowisko nauczycieli tego języka i zachęcić ich do wymiany doświadczeń.
W rywalizacji tej mogą wziąć udział nauczyciele języka niemieckiego ze szkół publicznych i niepublicznych z całej Polski. Ich zadaniem jest przygotowanie opisu szkolnego projektu, zrealizowanego lub będącego w trakcie realizacji w roku szkolnym 2013/14. (Inicjatywa ta może dotyczyć lekcji lub zajęć dodatkowych języka niemieckiego). Prace konkursowe napisać należy w języku polskim lub niemieckim (dopuszczalne są również opisy dwujęzyczne).
Dokumentacja projektu - jego opis wraz z załącznikami ilustrującymi przebieg inicjatywy - nie może przekraczać 20 stron formatu A4 (max. 5 stron tekstu (wielkość czcionki 12, ilość znaków na stronie: 1800) + załączniki typu fotografie, kserokopie, ulotki, broszury itp.).
Zgłoszenia do konkursu - w formie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ - przesyłać można pocztą (elektroniczną albo tradycyjną) do dnia 30 listopada 2013 r.
Prace konkursowe, z dopiskiem "Projektarbeit Polen", dostarczyć należy do 15 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Ogarna 26
80-826 Gdańsk
Istnieje również możliwość przesłania opisu projektu w formacie pdf, pocztą elektroniczną na adres: herdcen@univ.gda.pl.
Więcej informacji na temat konkursu "Nauczanie języka niemieckiego metodą projektu - projekt edukacyjny w szkole w roku 2013/2014" znaleźć można na stronie organizatora rywalizacji.

Nagrody

udział w intensywnych warsztatach metodycznych z zarządzania projektami edukacyjnymi i nauczania metodą projektu, nagrody rzeczowe, certyfikat uczestnictwa.

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz