Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs dla sklepów "Najlepsze Stoisko Wędliniarskie w Polsce"

Konkurs dla sklepów Najlepsze Stoisko Wędliniarskie w Polsce

Opis konkursu

W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić kwestionariusz, a następnie przesłać go na adres redakcji „Wiadomości Handlowych” (ul. Wołoska 7, bud. Mars, klatka D, 02‑675 Warszawa) lub też wysłać skan kwestionariusza na adres: michal.kokoszkiewicz@wiadomoscihandlowe.pl.Kwestionariusz dostępny jest w aktualnym wydaniu „Wiadomości Handlowych” oraz w portalu www.wiadomoscihandlowe.pl. Ostatecznym terminem przesłania zgłoszenia jest 31 grudnia 2019 roku

Do kwestionariusza należy dołączyć przynajmniej 10 dobrej jakości zdjęć, obrazujących całe stoisko mięsno-wędliniarskie, obsługujący je personel i otoczenie. Na tej podstawie oceniana będzie ekspozycja mięsa białego, czerwonego, wędlin i ewentualnie wyrobów garmażeryjnych. Ocenie będą podlegać także dodatkowe elementy ekspozycji, takie jak np. kosze, shelfblockery i ekspozytory. Po wstępnej selekcji nasi dziennikarze odwiedzą wybrane placówki i przeprowadzą osobistą ocenę stoiska.

Nagrody

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie statuetek „Najlepsze stoisko mięsno-wędliniarskie 2020” nastąpi podczas Kongresu Mięsnego 2020

Nadesłane przez: pioge7 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz