Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs dla uczniów i studentów "Eksperyment łańcuchowy"

Konkurs dla uczniów i studentów Eksperyment łańcuchowy

Opis konkursu

Uczestnicy konkursu mają za zadanie skonstruować urządzenie, w którym zjawiska fizyczne zostaną wykorzystane do przetransportowania kulki/kulek metalowych.
Idea konkursu jest bardzo prosta: uczestnicy pracując w grupach mają za zadanie zbudować urządzenie o wymiarach nieprzekraczających ławki szkolnej, którego działanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania kulki od urządzenia poprzedzającego, kończy zaś przekazaniem jej urządzeniu następnemu. Pomiędzy tymi punktami, w czasie nie dłuższym niż 120 sekund, kulka (bądź kulki, ich ilość jest nieograniczona) ma wykorzystać/wywołać jak najwięcej zjawisk fizycznych.
Czas działania urządzenia: 20-120 sekund.
Pracę konkursową należy wykonać zespołowo (od 2 do 5 uczestników pod opieką osoby pełnoletniej).
Finał konkursu odbędzie się w maju w Krakowie.

Nagrody

Eksperyment łańcuchowy ma charakter konkursu. Jury oceni każde urządzenie pod względem:
- wykorzystanych zjawisk i praw fizycznych oraz umiejętności ich wyjaśnienia (adekwatnie do wieku konstruktorów),
- niezawodności (m.in. czy działanie urządzenia wymaga pomocy z zewnątrz) i złożoności urządzenia,
- jakości, pomysłowości i estetyki wykonania, zgodnego z nazwą urządzenia. i wręczy nagrodę oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz w kategoriach specjalnych.

Nadesłane przez: marynai Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz