Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Do wygrania bilety na mecz Zagłębia Sosnowiec"Opis konkursu

Aby wygrać wystar­czy odpo­wie­dzieć na jedno pyta­nie: który z pił­ka­rzy Zagłę­bia był wyróż­nia­jącą się posta­cią pod­czas meczu z Wisłą Kra­ków? Uza­sad­nij swoją wypo­wiedź w 2–3 zdaniach.

Nagrody

cztery podwójne zaproszenia na mecz Zagłębia z Jarotą.

Nadesłane przez: brodziatko Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz