Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Dom Na Tak" Poznań

Opis konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
a) etap I: od 17.02.2014 r. do 26.02.2014 r., podczas którego czytelnicy poznańskiego dodatku lokalnego do "Gazety Wyborczej" i użytkownicy Serwisu będą zgłaszali propozycje (zwane dalej "Propozycjami") nowej nazwy dla Domu Krótkiego Pobytu, prowadzonego przez Organizatora. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Propozycji. Propozycje mogą być przesyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: domnatak@poznan.agora.pl . Koniecznym warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wraz ze Propozycją imienia, nazwiska oraz kontaktowego numeru telefonu Uczestnika.
b) etap II: od 28.02.2014 r. do 5.03.2014 r., podczas którego czytelnicy poznańskiego dodatku lokalnego do "Gazety Wyborczej" i użytkownicy Serwisu będą głosowali na wybrane przez Współorganizatora oraz Organizatora, wedle jego uznania, przy uwzględnieniu kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1, Propozycje nazwy dla Domu Krótkiego Pobytu, prowadzonego przez Organizatora.

Nagrody

1. Nagrodę Główną w Konkursie stanowi: czarter łodzi (tj. Weekend 820), na trzy doby (termin do uzgodnienia z Fundatorem Nagrody Głównej), razem z 50l paliwa i transportem łodzi między Śremem a Poznaniem, o wartości 700 złotych, którego koszty pokrywa Fundator Nagrody Głównej.
Warunki czarteru: Zwycięzca zobowiązuje się do podpisania z Fundatorem Nagrody Głównej umowy dotyczącej udostępnienia łodzi, określające szczegółowe warunki jej używania przez Zwycięzcę (wzór umowy określającej te warunki stanowi załącznik do Regulaminu).
2. Nagrodę za drugie miejsce w Konkursie stanowi jeden egzemplarz gry planszowej "Łowcy smoków".
3. Nagrodę za trzecie miejsce w Konkursie stanowi jeden egzemplarz gry planszowej "UGG-TECT

Nadesłane przez: gonika Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz