Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Filmowe Laborki"

Opis konkursu

Konkurs trwa do: 31.07.2012

Organizatorem konkursu jest serwis interklasa.pl.
Celem konkursu "Filmowe Laborki" jest wyłonienie najlepszego filmu pokazującego przebieg i wyniki dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. W rywalizacji mogą wziąć udział studenci szkół wyższych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy z uczestników rozgrywek może zgłosić do konkursu jedną pracę, przygotowaną indywidualnie lub zespołowo. Nakręcony dowolną techniką film konkursowy należy zamiesić na portalu YouTube.com i przesłać link do niego na adres: filmowelaborki@poczta.umcs.lublin.pl, wraz z danymi kontaktowymi autora/autorów (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, nazwa uczelni/szkoły, rok studiów/klasa) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2012 r. (decyduje data otrzymania e-maila).

Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wybierze pozycje, które zakwalifikowane zostaną do rywalizacji. Wybrane filmy zamieszczone zostaną na kanale UMCS na portalu YouTube i poddane ocenie internautów.

Nagrody:
Autor najwyżej ocenionego przez jury obrazu otrzyma nagrodę wartości 3000 zł. Spośród prac konkursowych wybrane zostaną również takie, którym przyznane zostaną wyróżnienia za: najzabawniejszy film, najbardziej niekonwencjonalny film oraz film o najwyższej wartości edukacyjnej. (Ich autorzy otrzymają kupony zakupowe wartości 1000 zł).

Twórca praca ocenionej najwyżej przez internautów otrzyma nagrodę wysokości 500 zł.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez kachna1111. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz