Reklama na e-Konkursy.info 17.10.19 21:17:41

Konkurs "Finansowe dobranocki" do godz. 16.00

Konkurs Finansowe dobranocki do godz. 16.00

Opis konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród najmłodszych członków naszego społeczeństwa występuje niepokojące zjawisko związane z brakiem podstawowej wiedzy w zakresie finansów, budżetu domowego, oszczędzania, wydatków czy ekonomii. Od zarania dziejów jedną z form edukacji najmłodszych było przekazywanie im informacji w przystępnej formie za pomocą obrazów, które już znają. Dobranocki/opowiadania miały wprowadzić dzieci w świat dorosłych oraz przygotować je na pewne niebezpieczeństwa. Inicjatywa konkursu „Finansowe dobranocki” powstała w celu przygotowania młodszego pokolenia Polaków do życia we współczesnym świecie, przy wykorzystaniu starej formy przekazu.

Zdając sobie sprawę, że idea krzewienia edukacji finansowej ma istotne znaczenie od najmłodszych lat, „Finansowe dobranocki” mogą stanowić początek lepszego zrozumienia przez dzieci otaczającego ich finansowego świata.

Praca powinna składać się, co najmniej 2 stron w formacie A4. Praca może być uzupełniona o własnoręcznie wykonane ilustracje/rysunki.

Nagrody

Nagroda główna – kwota 1 500,00 zł
Wyróżnienie/a – kwota 500,00 zł za każde wyróżnienie (Przyznanie wyróżnienia jest przez Organizatora dobrowolne i zależy od pomysłowości przesłanych prac)

Nadesłane przez: netka2000 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz