Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs fotograficzno-plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów"

Opis konkursu

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
  • kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Nagrody

nagrody rzeczowe (?)

Nadesłane przez: ludzka_istota Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

pionas

04.03.19 19:51:38

W odpowiedzi na liczne prośby telefoniczne, mailowe oraz listowne Komenda Główna Policji, jako organizator konkursu, podjęła decyzję o wydłużeniu i ustaleniu ostatecznego terminu nadsyłania prac konkursowych do dnia 8 marca 2019 roku. Jednocześnie z uwagi na znaczną ilość prac wpływających na konkurs, uprzejmie informujemy, że jego rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15 marca br.

bruce 0
Dodaj komentarz