Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs fotograficzny "Bioróżnorodność i Georóżnorodność regionu Środkowego Pomorza"

Konkurs fotograficzny Bioróżnorodność i Georóżnorodność regionu Środkowego Pomorza

Opis konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu subregionu słupskiego.
Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie jednej fotografii przedstawiające dowolne ujęcie tematu bio- i georóżnorodności regionu Pomorza Środkowego oraz przesłanie pocztą do organizatorów wywołanego zdjęcia w terminie 01.07.2020 – 30.09.2020 roku. Zdjęcie powinno być podpisane na tylnej stronie według wzoru: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, adres email autora (opiekuna).
W liście zgłoszeniowym należy zawrzeć dane: imię i nazwisko, szkoła, klasa, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail oraz dopisek o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie dyplomów oraz nagród rzeczowych w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa, szkoła średnia. Zostaną one wręczone autorom zwycięskich prac osobiście lub przesłane pocztą (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) informacja ta zostanie przesłana do laureatów i uczestników konkursu oraz zamieszczona na stronie Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi i Akademii Pomorskiej.

Nadesłane przez: maryal Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz