Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs fotograficzny "Biżuteryjny: Kalendarz Royal-Stone 2021" etapy! do godz. 10:00

Konkurs fotograficzny Biżuteryjny: Kalendarz Royal-Stone 2021 etapy! do godz. 10:00

Opis konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która samodzielnie wykona i zgłosi do Konkursu pracę – BIŻUTERIĘ inspirowaną zdjęciem konkursowym. Własnoręcznie wykonać pracę na podstawie wybranych przez siebie inspiracji konkursowych publikowanych przez Organizatora na stronie royal-stone.pl oraz w serwisie Facebook na fanpage'u.

Zgłaszana przez Uczestnika praca winna zostać WYKONANA SPECJALNIE na niniejszy Konkurs (tj. po terminie ogłoszenia Konkursu). Zdjęcie pracy konkursowej nie może być przez Uczestnika opublikowane przed zgłoszeniem do Konkursu, ani do momentu oficjalnej publikacji ALBUMU KONKURSOWEGO przez Organizatora. Po publikacji albumu Uczestnik może publikować swoją pracę we wszelkich dostępnych mu kanałach internetowych (w tym udostępniać album Organizatora lub jego część).
Konkurs dzieli się na 12 konkursów cząstkowych. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie wybranych przez siebie konkursach cząstkowych (inspiracjach). Oznacza to, że nie ma obowiązku brania udziału w każdym konkursie cząstkowym (inspiracji).

Do każdej inspiracji konkursowej (jednego konkursu cząstkowego) Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. W przypadku gdy Uczestnik nadeśle więcej niż 3 prace do danej inspiracji, wówczas do Konkursu zostaną przyjęte tylko trzy z nich. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania samodzielnego wyboru prac, w przypadku braku jednoznacznych wskazań ze strony Uczestnika.

Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu minimalnie 1 pracę a maksymalnie 36 prac, po 3 do każdej z 12-tu opublikowanych przez Organizatora inspiracji konkursowych. Szczegóły, dotyczące wymogów, zawiera Regulamin. Zgłaszana do Konkursu praca musi stanowić BIŻUTERIĘ przeznaczoną dla LUDZI (kobiet, mężczyzn, dzieci). Pracę konkursową może stanowić klasyczna biżuteria typu: naszyjnik, wisior, broszka, brelok, pierścionek czy kolczyki lub OZDOBA BIŻUTERYJNA (wykonana w całości lub będąca wachlarzem, fascynatorem albo aplikacją na buty, pasek, nakrycie głowy, ubranie itp. przy wyraźnym zaznaczeniu w opisie który element, jeżeli jest on tylko częścią składową, jest wykonany przez Uczestnika własnoręcznie, a który jest gotowym, pozyskanym z innych źródeł elementem). Do Konkursu nie mogą być zgłoszone ozdoby biżuteryjne z przeznaczeniem dla zwierząt, lalek, przedmiotów ani elementy wystroju wnętrz. Celem Konkursu jest promocja marki Royal-Stone i twórców biżuterii hand-made, oraz publikacja Kalendarza na rok 2021 z udziałem zdjęć prac nagrodzonych w poszczególnych częściach Konkursu.
Konkurs podzielony na etapy, podane w tabelce w Regulaminie. Pierwszy trwa do 17 lutego 2020 r. do 10:00 - termin zgłaszana prac.

Nagrody

Publikacje zdjęć w kalendarzu oraz karty VIP do sklepów Royal-Stone.

Nadesłane przez: bruce Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz