Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs fotograficzny "Walentynkowy Przysmak"


Konkurs fotograficzny Walentynkowy Przysmak

Opis konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- dokonać jednorazowego zakupu w sklepie Sieci POLOmarket na kwotę nie niższą niż 40 zł, udokumentowany paragonem fiskalnym;
- zamieścić w Aplikacji autorskiego przepisu kulinarnego na danie lub dese odpowiadające klimatowi Dnia Zakochanych, w którym wykorzystany zostanie co najmniej jeden produkt widniejący na ww. paragonie oraz wykonanie autorskiego zdjęcia przyrządzonej potrawy

Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i wyłączne prawa autorskie do dostarczonych przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora, w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z opublikowanymi przepisami.
Uczestnik, może przesłać jedno zgłoszenia konkursowe.
Użytkownicy za pomocą Aplikacji mogą głosować na zgłoszenia swoje lub innych Uczestników.
Użytkownik, który nie użyje funkcjonalności „zaproś znajomych” może oddać jeden głos na każde ze zgłoszeń konkursowych. W różnych dniach Użytkownik może oddawać głosy na różne zgłoszenia konkursowe.
Aby uzyskać prawo oddania kolejnego głosu, Użytkownik musi użyć funkcjonalności „zaproś znajomych” zapraszając 5 znajomych do przystąpienia do Aplikacji. Prawo uzyskania dodatkowego głosu Użytkownik może uzyskać raz dziennie.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.02.2016 r. Zgłaszanie zadań konkursowych i głosowanie na nie trwa do dnia 24.02.2016r do godziny 23:59.

Nagrody

1 Nagroda gwarantowana - 1 tablet marki Lenovo A7-10F o wartości 295,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto

7 Nagród Jury:
I nagroda Jury - laptop marki HP K3W99EA o wartości 1.098, 99 (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych 99/00) brutto
II – VII nagroda Jury – pendrive marki Sony USM16GXB MICROVAULT GX 16GB każdy o wartości 34,99 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 99/100) brutto

Nadesłane przez: aga67 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz