Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "GAL – Ufamy naturze"Opis konkursu

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:
a. wypełnienie odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego otrzymanego w aptece i przesłanie go (wraz z pracą) drogą pocztową na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „GAL – Ufamy naturze”
b. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;
c. wykonanie zadania konkursowego zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem i przesłania pracy drogą pocztową na adres Organizatora. O dacie przesłania pracy decydować będzie data stempla pocztowego. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy musi być przesłany łącznie z pracą.
2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy (dowolna technika plastyczna, format A4) ilustrującej temat konkursu.
3. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie jedną pracę. Zgłoszenia można dokonywać w terminie od 21.10.2013 do 19.12.2013 roku.
4. Prace zgłoszone do Konkursu, po ich zeskanowaniu i po zaakceptowaniu przez Organizatora, zostaną umieszczone w galerii znajdującej się na stronie internetowej o adresie www.ufamynaturze.pl, w dniu 20.12.2013 r. w kolejności zgodnej z kolejnością wpływu do Organizatora. W galerii nie będą umieszczane prace konkursowe nie spełniające zasad niniejszego Regulaminu.

Nagrody

- Nagrodą główną w kategorii wiekowej 3-6 lat jest DVD z serią filmów „Była sobie ziemia”, dystrybutor: Hippocampus o wartości 89,00 PLN. Nagrody główne są 3.
- Nagrodą wyróżnieniem w kategorii wiekowej 3-6 lat jest książka „Jak to jest zrobione?”, wydawnictwo: Hachette Livre Wiedza i Życie o wartości 53,00 PLN. Nagród wyróżnień jest 3.
- Nagrodą główną w kategorii wiekowej 7-13 lat jest zestaw naukowy „Szalona chemia dzika fizyka”, producent: Dromader o wartości 110,00 PLN. Nagrody główne są 3.
- Nagrodą wyróżnieniem w kategorii wiekowej 7-13 lat jest książka „Encyklopedia – KOSMOS” wydawnictwo: Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z o.o. S.K.A. o wartości 36,00 PLN. Nagród wyróżnień jest 3.

Nadesłane przez: mightyb Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz