Reklama na e-Konkursy.info



Konkurs geologiczno-środowiskowy "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"


Konkurs geologiczno-środowiskowy Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro

Opis konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej:
  - dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (w miarę wprowadzania reformy szkolnictwa)
  - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs przeprowadzany jest etapowo.
Część plastyczna konkursu przeprowadzana jest w dwóch etapach:
 • Etap półfinałowy – odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora według podziału regionalnego (podział na regiony dostępny na stronie konkursowej), polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o tematyce związanej z hasłem konkursu i przesłaniu jej do odpowiedniej siedziby organizatora
 • Etap finałów ogólnopolskich – organizowany jest przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie, w finałach biorą udział zwycięskie prace z poszczególnych regionów
Konkurs wiedzy geologicznej przeprowadzany jest w trzech etapach:
 • Etap półfinałowy I – odbywa się równocześnie w całym kraju, przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora według podziału regionalnego (podział na regiony dostępny na stronie konkursowej), polega na napisaniu pracy na jeden z zadanych tematów
 • Etap półfinałowy II – przeprowadzany jest przez ośrodki organizatora w dniu uroczystości półfinałowych, autorzy najlepszych prac rozwiążą test wiedzy przyrodniczej
 • Etap finałów ogólnopolskich – organizowany jest przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB w Warszawie, zwycięzcy etapów półfinałowych zmierzą się w turnieju wiedzy geologicznej

Nagrody

nagrody rzeczowe w postaci artykułów plastycznych, wydawnictw książkowych, sprzętu sportowego i turystycznego, sprzętu elektronicznego, okazów geologicznych oraz upominków z logo konkursu.

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek GEOLOGIA) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nadesłane przez: marl1 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz