Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Hash House w Amsterdamie"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 15.07.2011 do: 31.01.2012

Organizatorem konkursu jest serwis hash-house.pl.
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupu, co najmniej
jednej koszulki marki Hash House w okresie od 15.07.2011 do 31.01.2012 r.
oraz wymyślenie krótkiego hasła reklamowego zawierającego nazwę marki
Hash House.
2.Zgłoszenie do Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony sklepu
internetowego www.hash-house.com oraz www.hash-house.pl po wypełnieniu
specjalnego formularza zgłoszeniowego.
3. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik powinien umieścić skan lub zdjęcie
paragonu potwierdzającego zakup koszulki oraz wymyślone hasło reklamowe.
Dodatkowo Uczestnik Konkursu umieszcza czytelne dane kontaktowe: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
4. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń z różnymi
hasłami pod warunkiem dokonania odpowiedniej wielokrotności zakupu
koszulki Hash House.
5.Jeden paragon zakupionego produktu może być użyty w Konkursie wyłącznie
jeden raz.
6. W Konkursie nie będą uwzględnione:
a) zgłoszenia zawierające niepoprawne paragony (np. nieczytelne,
nieprawdziwe, poprawianie itp.)
b) zgłoszenia nie zawierające hasła reklamowego,
c) zgłoszenia nie zawierające danych osobowych lub zawierające dane
osobowe, lecz niepełne lub nieczytelne,
d) zgłoszenia zawierające dane więcej niż jednego Uczestnika,
e) zgłoszenia wysłane po 31.01.2012 r.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia przedwczesne, spóźnione
lub nie dostarczone do Organizatora z winy działania systemu informatycznego za
pośrednictwem którego wysłane zostało zgłoszenie.

Nagrody:
Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie są :
a) 1 Nagroda Główna - o wartości 2000 zł w postaci vouchera na realizację
wycieczki do Amsterdamu zrealizowanej przez wskazane przez Organizatora biuro
podróży + nagroda pieniężna o wartości 10% nagrody rzeczowej, która zostanie
pobrana przez Organizatora na poczet podatku od nagród, jako płatnika 10%
ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w
Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych) i przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego. Potrącenie 10%
podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że finansowa część
nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.
b) 5 Nagród II stopnia - w skład zestawu wchodzi 1 koszulka marki Hash House
oraz 2 plakaty marki Hash House (wartość zestawu 120 zł).
Nagrody II stopnia nie przekraczają kwoty 760,00 zł brutto i są zwolnione od podatku
dochodowego.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez asiasia. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: asiasia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz