Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Historie romansem pisane"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 11.10.2010 do: ???

Organizatorem konkursu jest serwis modaija.pl.
Zasady są proste: napisz, opisz, swoją romantyczną historię, historię Twojej miłości, spotkania, rozstania, chwilowego zauroczenia, nieważne - nie ograniczamy Twojej twórczości poza tematem konkursu - wyślij swój utwor, list, tekst, opowiadania na adres: konkurs@modaija.pl z dopiskiem w temacie "romanse" i… czekaj na publikację, nagrody, a może i karierę literacką?

Nagrody:
Najlepsze, wybrane przez Komisję Konkursową utwory będziemy sukcesywnie publikować na łamach serwisu Moda i Ja, co miesiąc wybieramy najlepszy utwór, którego laureatka lub laureat otrzymuje nagrodę książkową, co kwartał wybieramy The Best of…. którego zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 150 PLN!

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez zdolnabestia. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: zdolnabestia Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

Gość ~cb656

28.10.10 18:10:32

z Regulaminu: "Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych"

Ustawa, art. 50
"Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym."
http://isap.sejm....et?id=WDU20060900631

0 0
Dodaj komentarz