Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "James Bond powraca"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 09.11.2012 do: 29.11.2012

Organizatorem konkursu jest serwis telemagazyn.pl.
Konkurs trwa od dnia 09.11.2012 r. do dnia 29.11.2012 r., przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia 28 grudnia 2012 r.. Konkurs składa się z trzech niezależnych etapów oraz finału, w którym mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy poszczególnych etapów.
Pierwszy etap trwa od 09.11.2012 r. od godziny 6.00 do 15.11.2012 r., do godziny 23.59.
Drugi etap trwa od 16.11.2012 r. od godziny 6.00 do 22.11.2012 r., do godziny 23.59.
Trzeci etap trwa od 23.11.2012 r. od godziny 6.00 do 28.11.2012 r., do godziny 23.59.
Finał Konkursu odbędzie się w dniu 29.11.2012r. od godziny 10.00 do godziny 23.59.
2.4. W Konkursie, w każdym z etapów, może wziąć udział każda osoba fizyczna opisana w pkt 2.5., która w dowolnym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w terminach wskazanych w pkt 2.3. powyżej wyśle SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które będzie zamieszczone w dodatku telewizyjnym Tele Magazyn oraz na stronie internetowej www.telemagazyn.pl.
Do wszystkich Uczestników Organizator wyśle SMS-em w dniu 29.11.2012 r. pytanie finałowe. Osoby, które prześlą odpowiedź na to pytanie wezmą udział w finale.
2.5. Z zastrzeżeniem pkt 2.9. poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
c) jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania zgłoszeniowego SMS-a ma ukończone 18 lat).
d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.6. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy.
2.7. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
2.8. Przesłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
2.9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów

Nagrody:
Nagrodami w Konkursie są:
a) Aparat fotograficzny Sony DSCW620 o wartości 399,75 zł brutto.
b) Apple NEW iPad Wi-Fi 16GB White o wartości 2286,57 zł brutto

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez mkrzysiek. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: mkrzysiek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

lizzie

11.11.12 12:55:22

smsowy

0 0
Dodaj komentarz