Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Kariera na start III Edycja"

Opis konkursu

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które w 2013 roku są studentami III, IV lub V roku studiów. Konkurs obejmuje studentów zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Uczestnikami mogą być studenci studiów jednolitych magisterskich, a także studenci trzeciego roku studiów licencjackich oraz studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich uzupełniających. Uczestnikami konkursu mogą być również absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich, którzy uzyskali tytuł w roku 2011 lub 2012.

Etap pierwszy
Rejestracja studentów i absolwentów na stronie internetowej

Etap drugi
Oddanie pracy pisemnej na wyznaczony temat

Etap trzeci
Do etapu trzeciego przechodzą osoby, które najlepiej rozwiązały zadania. Trzeci etap polega na uzupełnieniu przez Uczestników baterii testów przygotowanych przez firmę SMG/KRC Poland HR oraz rozmowie kwalifikacyjnej z ekspertem personalnym SMG/KRC Poland HR.Spotkanie z ekspertem personalnym SMG/KRC Poland HR odbywa się w siedzibie firmy w Katowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Etap czwarty
Polega na rozmowie kwalifikacyjnej, która odbywa się w siedzibie Firmy Współpracującej.

Nagrody

Płatne staże.

Termin rozpoczęcia stażu nastąpi najpóźniej z dniem 1 września 2013 r.

Forma i wysokość wynagrodzenia przyznawana stażystom jest ustalana indywidualnie z Firmami Współpracującymi, jednak kwota wynagrodzenia nie może być niższa, niż 800 zł netto za miesiąc współpracy

Nadesłane przez: annb Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz