Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Kartowy w Alior Sync"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy muszą spełnić łącznie następujące warunki:
a) być posiadaczami lub zostać posiadaczami (w okresie trwania Konkursu) dowolnej karty płatniczej Alior Sync wydanej do rachunku w PLN. (zwana dalej „Kartą”),
b) zarejestrować się w Konkursie poprzez stronę www.konkurs-kartowy.sync.pl podając swój Identyfikator Klienta lub nr PESEL,
c) dokonać co najmniej 5 płatności bezgotówkowych (każda o wartości minimum 40 zł) dowolną z posiadanych Kart w okresie od dnia następującego po dniu rejestracji w Konkursie ale nie później niż w dniu zakończenia dokonywania Transakcji konkursowych określonym w §3 pkt 3. (nie dotyczy transakcji internetowych).

Nagrody

3x voucher na 2000 z Neckermana
98x bony do Empiku
160x podwójny bilet do Cinema City

Nadesłane przez: krzysiula15 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz