Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Korzystaj latem"

Konkurs Korzystaj latem

Opis konkursu

Należy w sekretariacie dowolnego Oddziału TEB Edukacja zapisać się na kształcenie (tzn. zawrzeć umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego) na dowolnym kierunku w szkole policealnej, medycznej, w liceum ogólnokształcącym dla osób dorosłych, lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
Następnie zgłosić udział w Loterii poprzez podpisanie stosownego oświadczenia zawartego na odrębnym formularzu zgłoszeniowym, udostępnionym w sekretariacie Oddziału TEB
Edukacja przy okazji zapisywania się na kształcenie (tzn. zawieraniu umowy o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego).

Nagrody

3 vouchery na kurs językowy Sprachcaffe na Malcie
100 książek "Pamięć na zawołanie"
100 plecaków miejskich

Nadesłane przez: mixik Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz