Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Kotylion Dla Niepodległej"


Konkurs Kotylion Dla Niepodległej

Opis konkursu

Uczestnikiem Konkursu (osobą zgłaszającą zdjęcie) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia, na którym przedstawiony zostanie sposób obchodów 100– lecia Niepodległości Polski przez uczestników w poszczególnych kategoriach, a także wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Nagrody

Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Sponsorów są:

  • gadżety Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego w postaci plecaków, długopisów, worków, etc..
  • nagrody specjalne (rzeczowe: wartościowy sprzęt elektroniczny i vouchery)

Nadesłane przez: Radny Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz