Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Krzyżówki z głową"

Opis konkursu

Konkurs polega na rozwiązaniu jak największej liczby krzyżówek w ciągu całego miesiąca, za które otrzymuje się określoną liczbę punktów.

Za rozwiązanie każdej krzyżówki zawodnik otrzymuje określoną ilość punktów, która sytuuje go na odpowiednim miejscu na liście wyników uczestników danej edycji.
a. Lista wyników z punktacją łączną, czyli liczbą rozwiązanych krzyżówek i zajętą lokatą, ukazuje się zawsze po zakończeniu danego miesiąca i wyemitowaniu kolejnych w następnym miesiącu.
b. W czasie jednego logowania za każdy brak rozwiązania krzyżówki otrzymuje się określoną ilość punktów karnych.
c. Za rezygnację po prawidłowym rozwiązaniu przed, jak i po zarejestrowaniu wyniku, punkty karne nie są naliczane.
d. Krzyżówki są zróżnicowane ze względu na poziomy trudności: uczeń, student, znawca, mistrz i geniusz. Przejście na poszczególne poziomy jest uzależnione od ilości uzyskanych punktów, jednak na każdym z etapów ilość krzyżówek jest ograniczona i wyczerpanie wszystkich może uniemożliwić przejście na wyższy poziom i dalszą grę. Gracz jest informowany na bieżąco o ilości posiadanych punktów i poziomie, na jakim znajduje się w danym momencie.

Nagrody

laureat danej edycji miesięcznej (Głowa miesiąca) oprócz tytułu honorowego, otrzyma nagrodę niespodziankę od Wydawnictwa.

Nadesłane przez: wena Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

youstyna33

06.03.09 18:43:53

    Nagroda na marzec 2009 r. - Zestaw krzyżówek Wydawnictwa Technopol
Lichutko emotka

0 0
Dodaj komentarz