Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "KSOW: ZGŁOŚCIE NAJLEPSZE KGW"

Opis konkursu

Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie mazowieckim na podstawie dowolnych przepisów prawnych.
Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest fakt działalności na terenie województwa mazowieckiego.
Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.
Do Konkursu zgłaszana może być działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

  • wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków
  • wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich
  • turystyką na obszarach wiejskich
  • wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich
  • rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności
  • organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich
  • aktywizacją społeczności lokalnych

Nagrody

Pula nagród w Konkursie wynosi maksymalnie 15.000 zł brutto:

  • I stopień – nagroda finansowa do 6000 zł
  • II stopień – nagroda finansowa do 4000 zł
  • III stopień – nagroda finansowa do 2000 zł

Nadesłane przez: ewelka111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz