Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!"

Konkurs kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!

Opis konkursu

Zapraszamy uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia i techników do udziału w organizowanym przez nas ogólnopolskim konkursie pod hasłem „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przy-szłość!”. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:
a) upowszechnianie idei Life Long Learning (uczenia się przez całe życie);
b) upowszechnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej ZSK);
c) zapoznanie młodzieży z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kon-tekście rozwoju swojej ścieżki zawodowej.

Konkurs zakłada trzyetapową ścieżkę prowadzącą do finału. W pierwszym etapie Uczestnicy zapoznają się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych,
a następnie przystąpią do testu wiedzy on-line. Każda osoba, która uzyska minimum 80% pozytywnych odpo-wiedzi przejdzie do drugiego etapu, w ramach którego przygotuje draft projektu zgodnego z celami konkursu. W ostatnim, finałowym etapie zakwalifikowani uczniowie przygotują wizualizację projektu na podstawie prze-słanego wcześniej draftu. Tematem przewodnim, który ma prowadzić i przyświecać Uczestnikom biorącym udział w konkursie jest „kwalifiAKCJA - Kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”.

Rangę organizowanego przez nas konkursu podkreśla patronat honorowy Instytutu Badań Edukacyjnych, patronat Instytutu Technologii Eksploatacji oraz patronat medialny miesięcznika „Dyrektor Szkoły” wydawnic-twa Wolters Kluwer. Ponadto we współudział w organizacji przedsięwzięcia zaangażowały się w charakterze sponsorów duże polskie firmy reprezentujące branże odpowiadające kategoriom, w których organizowany jest konkurs.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 574 054 545 lub 797 727 354.

Nagrody

Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w każdej z pięciu kategorii ufundowane zostaną stypendia:

  • I miejsce - 3000 zł
  • II miejsce - 1800 zł
  • III miejsce - 1200 zł
Dla 50 pierwszych Uczestników, którzy uzyskają 100% pozytywnych odpowiedzi z testu on-line zostaną przesłane zestawy upominkowe VCC.
Nauczyciel zawodu będący opiekunem Laureata I miejsca w danej kategorii otrzyma nagrodę w postaci Vouchera „Zestaw Prezentmarzeń – weekend dla dwojga 3 dni/2 noce”.

Nadesłane przez: Ewelina Związek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz