Reklama na e-Konkursy.info 15.09.19 20:35:03

Konkurs "Laurka dla Babci i Dziadka"

Konkurs Laurka dla Babci i Dziadka

Opis konkursu

Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w serwisie Facebook komentarza pod postem konkursowym w formie fotografii przedstawiającej laurkę z okazji Dnia Babci/Dnia Dziadka. Laurka może być wykonana dowolną techniką. Zgłoszenie może być wysyłane jedynie w imieniu rodzica/opiekuna prawnego. Niedozwolony jest udział w konkursie osób niepełnoletnich.

Nagrody

3 (słownie: troje) nartosanek o wartości do 200 zł brutto każde

Nadesłane przez: yreks Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz