Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Legendy po naszemu"

Konkurs Legendy po naszemu

Opis konkursu

Uczestnikiem konkursu poetyckiego pt. „Legendy po naszemu" może być każde dziecko w wieku 10-15 lat.

Konkurs odbywa się w ramach akcji „Z legendą w plecaku, czyli folkowe lato z biblioteką", dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa".
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie napisaną pracę.
Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
Zadaniem uczestników jest napisanie tekstu przekazującego sens, symbolikę i morał znanej legendy z użyciem słownictwa, zwrotów i realiów charakterystycznych dla współczesności i młodego pokolenia.
Prace mogą być w formie wydruku komputerowego lub napisane odręcznie, max. 3 strony A4.

Nagrody

Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in. w postaci wydawnictw książkowych. Nagrodzone prace zostaną także opublikowane na stronie internetowej MBP.

Nadesłane przez: deva Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz