Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Literacki SMS-poezja i proza na 160 znaków pod hasłem Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?"Opis konkursu

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.
Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w których się kształcą.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:
Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami:
- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, e-mail, nauczyciel, telefon kontaktowy.
Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com do dn. 5 marca 2016 r
Ocenie jury podlegać będą:
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane. Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Nagrody

Organizatorzy, podobnie jak w latach ubiegłych, ubiegają się o patronat honorowy:
Ministra Edukacji Narodowej
Wojewody Śląskiego
Śląskiego Kuratora Oświaty
Starosty Lublinieckiego.

Nadesłane przez: kalka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz