Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Literatura jest kobietą" Olsztyn

Opis konkursu

Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację
autora). Do tekstu konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku wysyłki
drogą elektroniczną) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w
przypadku wysyłki pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (imię,
nazwisko, adres, wiek, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail). Do czasu
wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane Jury.

Nagrody

Organizatorzy, jako formę nagrodzenia najlepszych prac, planują wydanie publikacji
pokonkursowej – zbioru nagrodzonych krótkich form literackich. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej dystrybucji na terenie Olsztyna oraz wśród
zaprzyjaźnionych instytucji i partnerów.

Nadesłane przez: ludzka_istota Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz