Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Mam koleżanki i kolegów cudzoziemców. Co o nich wiem?"

Opis konkursu

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Mam koleżanki i kolegów cudzoziemców. Co o nich wiem". Prace do tej rywalizacji nadsyłać można do 7 marca 2014 r. Honorowy Patronat nad inicjatywą pełni Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.
Celem konkursu "Mam koleżanki i kolegów cudzoziemców. Co o nich wiem" jest promowanie postawy tolerancji, otwartości wobec uczniów pochodzących z innych kręgów kulturowych, zachęcenie młodych ludzi do nawiązywania przyjaznych relacji z osobami innych narodowości oraz rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i młodzieży.
W rywalizacji tej mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają osoby różnych narodowości. Ich zadaniem jest indywidualne przygotowanie wypowiedzi pisemnej nawiązującej do tematyki konkursu, w dowolnej formie literackiej i objętości nie przekraczającej jednej strony standardowego wydruku komputerowego.
Jedna szkoła może zgłosić do rozgrywek maksymalnie trzy prace (w wersji elektronicznej) przesyłając je do 7 marca 2014 r. na adres sp31@ebox.lublin.pl. W zgłoszeniu podać należy imię i nazwisko autora pracy, nazwę i adres jego szkoły, kategorię wiekową oraz nazwisko nauczyciela - opiekuna. Do e-maila dołączyć trzeba również zgodę rodziców uczestnika rywalizacji na przetwarzanie danych osobowych dziecka (skan).
Zgłoszone prace ocenione zostaną przez specjalne jury. Dla autorów najlepszych z nich przewidziane zostały nagrody.

Nagrody

dla autorów najlepszych z nich przewidziane zostały nagrody.

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz