Konkurs "Mam oko na Projekt 2017" Powiat piotrkowskiOpis konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór zdjęć i filmików (nie dłuższych niż 3 minuty, w jakości
co najmniej HD), zwanych dalej „pracami konkursowymi”, prezentujących w ciekawy sposób
przemiany, jakie nastąpiły na terenie powiatu piotrkowskiego (w tym miasta Piotrkowa
Trybunalskiego), łęczyckiego i sieradzkiego i w ich mieszkańcach dzięki wykorzystaniu Funduszy
Europejskich w latach 2014-2017.

Nagrody

W konkursie przewidziano nagrody w postaci sprzętu do rejestracji obrazu oraz możliwości prezentacji swoich prac konkursowych szerokiej publiczności.

Nagrody przeznaczone są dla 9 osób, których praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora w ramach jednej z kategorii:
a) projekt realizowany na terenie powiatu piotrkowskiego: 3 Zwycięzców,
b) projekt realizowany na terenie powiatu łęczyckiego: 3 Zwycięzców,
c) projekt realizowany na terenie powiatu sieradzkiego: 3 Zwycięzców.

Dodatkowo zostaną nagrodzone 3 inne osoby (po 1 w każdej kategorii wymienionej w pkt IV 3), których zdjęcie lub filmik, po zamieszczeniu na Profilu przez Organizatora, otrzyma największą liczbę polubień między 5 a 11 maja 2017 roku do godziny 14:00:00. Głosowanie zostanie przedłużone o kolejne 24 godziny celem przeprowadzenia dogrywki pomiędzy zdjęciami i/lub filmikami, które uzyskały równą liczbę głosów, co uniemożliwiałoby wskazanie 3 zwycięskich osób.

Nadesłane przez: malenka89 Opublikowane przez: pionas

Dodaj komentarz