Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Moje gospodarstwo w zielonych okularach" Kielce


Konkurs Moje gospodarstwo w zielonych okularach Kielce

Opis konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
a) w dniach 18-20 marca 2016 r. odbierze okulary od „top agrar Polska” podczas targów AGROTECH w Kielcach
b) prześle do dnia 30 kwietnia 2016 roku do godz. 23.59 zabawne zdjęcie wykonane we własnym gospodarstwie. Warunkiem przyjęcia przesłanej pracy jest pokazanie w sposób widoczny otrzymanych zielonych okularów z logo „top agrar Polska”. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora

Nagrody

Na pulę nagród w Konkursie składają się nagrody rzeczowe o łącznej wartości 561,32 zł (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden złotych i trzydziestu dwóch groszy) brutto:
- nagroda główna pierwszego stopnia – 1szt. – nagroda rzeczowa w postaci rocznej prenumeraty miesięcznika „top agrar Polska” oraz zestawu upominków i publikacji „top agrar Polska” o łącznej wartości 272 zł brutto;
- nagroda główna drugiego stopnia – 1 szt. – nagroda rzeczowa w postaci rocznej prenumeraty elektronicznej miesięcznika „top agrar Polska” oraz zestawu upominków i publikacji „top agrar Polska” o łącznej wartości 221 zł brutto;
- nagroda główna trzeciego stopnia – 1 szt. – nagroda rzeczowa w postaci zestawu upominków i publikacji „top agrar Polska” o łącznej wartości 67 zł brutto;

Nadesłane przez: niebieski Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz