Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Morska przygoda z NAC"Opis konkursu

Konkurs trwa do: 15.07.2012

Organizatorem konkursu jest serwis nac.com.pl.
Uczestnikiem Loterii promocyjnej może zostać każda pełnoletnia osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
- dokona zakupu objętego Loterią produktu promocyjnego (spośród wskazanych w § 5 w jednym z punktów sieci sprzedaży detalicznej);
- do czasu zakończenia Loterii zachowa oryginał dowodu zakupu (fakturę lub paragon fiskalny) uprawniającego do wzięcia udziału w Loterii produktu promocyjnego;
- w terminie wskazanym w § 7 ust. 5 dokona zgłoszenia do udziału w loterii tj. zaloguje się na stronie internetowej www.nac.com.pl podając imię nazwisko, numer telefonu do kontaktu oraz nr paragonu lub faktury potwierdzający zakup produktu promocyjnego wraz z datą zakupu.

Nagrody:
W loterii przewidziane zostały 2 (dwie) Nagrody w postaci rejsu na Bałtyku dla Zwycięzcy z Kapitanem Romanem Paszke trwającego 4 godziny o wartości 2.500,- (dwa tysiące pięćset) złotych każda wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 278,- (dwieście siedemdziesiąt osiem) złotych.

Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez isiulka. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: isiulka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz