Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na album komiksowy o Józefie Piłsudskim

Konkurs na album komiksowy o Józefie Piłsudskim

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego. Konkurs zostaje ogłoszony w celu propagowania osoby i osiągnięć Marszałka oraz podkreślenia jego roli w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Prace zgłoszone do konkursu muszą zawierać zarys scenariusza i 4 przykładowe plansze albumu w formacie A4. Zgłoszenia można dokonać przesyłając prace drogą pocztową lub dostarczając osobiście wydruk w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną na adres:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk
z dopiskiem: Komiks Józef Piłsudski.

Dokładny sposób składania prac znajduje się w regulaminie konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU.
Dołączenie do zgłoszenia podpisanego OŚWIADCZENIA i akceptacja regulaminu są warunkami uczestnictwa w konkursie.
Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Promocji Literatury WiMBP w Gdańsku, tel. (58) 301-07-22, e-mail: promocja@wbpg.org.pl.
PATRONAT HONOROWY Marszałka Województwa Pomorskiego.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest 8.000 zł dla najlepszej pracy.
W tym 4.000 zł za rysunek i 4.000 zł za scenariusz w ramach jednego zgłoszenia konkursowego.

Nadesłane przez: WiMBP w Gdańsku Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz