Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na dokument "Człowiek z powołaniem"

Konkurs na dokument Człowiek z powołaniem

Opis konkursu

Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice jako pliki multimedialne w formatach: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264, H.265), WMV, AVI, MOV.
Minimalny czas wideo to 30 sekund, maksymalny 30 minut.
Termin zgłoszeń upływa z dniem 19 marca 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone. Rozstrzygnięcie nastąpi do 26 marca 2019 roku.
Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami, b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/
Na wideo, pliki dobrej jakości zawierające ścieżkę video i audio czekamy do 19 marca 2019r., czyli imienin Józefa.
Nagroda dla zwycięzcy to 2000 polskich złotych, wszelkie daniny należne państwu bierzemy na siebie.
Prace prosimy wysyłać na adres:
wideo.konkurs@jozefk.pl

Nagrody

Nagroda dla zwycięzcy to 2000 zł

Nadesłane przez: Józef K Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz