Reklama na e-Konkursy.info 17.10.19 21:14:50

Konkurs na fotografię koncepcyjną

Konkurs na fotografię koncepcyjną

Opis konkursu

Do udziału w konkursie można zgłaszać zdjęcie zrealizowane w dowolnej technice jako plik w formatach: PNG, JPEG, JPS, PDF.
Zdjęcie powinno być koncepcyjne, posiadać scenografię, opowiadać historię (elementy graficzne wygenerowane w komputerze i umieszczone na zdjęciu nie będą przez nas mile widziane)
Termin zgłoszeń upływa z dniem 25 marca 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone. Rozstrzygnięcie nastąpi do 1 kwietnia 2019 roku.
Wzięcie udziału w konkursie jest bezpłatne. Osoba zainteresowana może zgłosić maksymalnie dwie prace.
Dokonując zgłoszenia, osoba zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem zgłoszonej pracy, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do organizatora, przejmie odpowiedzialność z tego tytułu
Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a) zapoznanie się z nadesłanymi pracami, b) ich ocena oraz wyłonienie laureatów konkursu c) rozdysponowanie honorariów za udział w konkursie. W skład Jury wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Osoby wchodzące w skład Jury nie mogą brać udziału w konkursie.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie nadesłanych przez siebie prac na blogu www.jozefk.pl oraz na www.facebook.com/JozefK/
Nagroda dla zwycięzcy to 800 polskich złotych, wszelkie daniny należne państwu bierzemy na siebie.

Kontakt i jednocześnie adres do nadsyłania prac:
e-mail: slowo.konkurs@jozefk.pl

W temacie maila prosimy wpisać „ZDJĘCIE”

Nagrody

Nagroda dla zwycięzcy to 800 zł

Nadesłane przez: Józef K Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz