Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs na komiks poświęcony powstaniu styczniowemu - "1863. Gloria Victis"Opis konkursu

Tematyka prac:
Prace powinny odnosić się do zagadnień i faktów historycznych związanych bezpośrednioz powstaniem styczniowym, ogólnopolski charakter konkursu ma na celu m.in. uwypuklenielokalnych wątków tej historii, epizodów bitewnych, samoorganizacji ówczesnych mieszkańcówdanego regionu.
Zasady formalne:
a) Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie lubw 2-osobowych zespołach (wówczas z podziałem na scenariusz i rysunek) z zachowaniemwszelkich praw autorskich. b) Jedna osoba lub zespół (jak wyżej) może zgłosić do konkursu jeden komiks.c) W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczasudziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane. VI.
Oczekiwana forma prac:
Komiks, opowieść obrazkowa wzbogacona tekstem, zawierająca czytelne informacje historycznei odniesienia do realiów epoki.Technika wykonania dowolna, warunkiem koniecznym jest bezpośrednia możliwośćwykorzystania pracy jako wzoru do druku. Objętość maksymalna 10 stron w formaciezachowującym proporcje A4 ( tzn. stosunek boków powinien wynosić w przybliżeniu 1,4 ). Pracekonkursowe mogą być nadsyłane w wersji papierowej lub cyfrowej zapisanej na płycie. Należy brać pod uwagę czytelność grafiki po wpisaniu jej/ wydrukowaniu na formacie A4.

Nagrody

I miejsce - 500 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł

Nadesłane przez: barbara1910 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz