Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs na powieść biograficzną o św. Teresie od Jezusa (1515-1582)

Opis konkursu

Celem konkursu jest wybranie utworu, który zostanie przeznaczony do publikacji w roku 2015 z okazji rocznicy 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa (1515-1582).
Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii powieści biograficznej.
Formą literacką prac konkursowych jest powieść (utwór narracyjny pisany prozą o objętości nie przekraczającej 250 stron maszynopisu – 450 000 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi).
Przygotowany utwór musi być sporządzony w języku polskim i być pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną. Przez „publikację” należy rozumieć w szczególności wydanie pracy w formie pisemnej lub udostępnienie jej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dla nieokreślonej liczby osób.
Format w jakim należy przysyłać pracę konkursową to doc lub docx. Przesłanie pracy w innym formacie może być podstawą jej dyskwalifikacji, bez jej merytorycznej oceny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy w załączniku, wyłącznie na adres konkurs.wkb@gmail.com wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu komórkowego oraz danymi umożliwiającymi późniejszy kontakt z uczestnikiem konkursu.

Nagrody

wydrukowanie zwycięskiej powieści w jubileuszowej edycji

Nadesłane przez: galenka Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz